Szkoła Główna
Gospodarstwa
Wiejskiego
w Warszawie


dr hab. inż.
Paweł Kozakiewicz
prof. SGGW

Wydział
Technologii
DrewnaDr hab. inż. Paweł Kozakiewicz, prof. SGGW


Tel.: +48 22 593 86 47
e-mail: pawel_kozakiewicz@sggw.pl

Katedra Nauki o Drewnie i Ochrony Drewna
Wydział Technologii Drewna
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Budynek nr 34, II piętro, pok. nr 2/62
ul. Nowoursynowska 166
02-787 Warszawa 

Mapa kampusu i dojazd