Szkoła Główna
Gospodarstwa
Wiejskiego
w Warszawie


dr hab. inż.
Paweł Kozakiewicz
prof. SGGW

Wydział
Technologii
DrewnaAktualności

ROK AKADEMICKI 2018/19

Organizacja roku akademickiego 2018/19 i harmonogram zjazdów studiów zaocznych

# INFORMACJE O ORGANIZACJI PRZEBIEGU ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

# Grafik prowadzonych przeze mnie zajęć i konsultacji w semestrze zimowym 2019/20:

(po wakacjach)

# Sylabusy do prowadzonych przeze mnie przedmiotów oraz informacje i pliki pomocnicze do nauki, w tym całe książki, znajdują się w zakładce "Materiały" - kolejne pliki będą sukcesywnie zamieszczane w trakcie semestru

# Egzaminy w sesji letniej 2019:

# Jestem zaszczycony i dumny z tytułu Wydziałowego Mistrza Edukacji 2018 - bardzo dziękuję! :-)