Szkoła Główna
Gospodarstwa
Wiejskiego
w Warszawie


dr hab. inż.
Paweł Kozakiewicz
prof. SGGW

Wydział
Technologii
DrewnaAktualności

DYDAKTYKA

ROK AKADEMICKI 2021/22

Koronawirus SARS-CoV-2 - co musisz wiedzieć?

# ZALICZENIA

Fizyka naturalnych materiałów włóknistych - test z wiedzy wykładowej - 12 stycznia 2022 (środa), Aula I godzina 13.15

# EGZAMINY ze Struktury drewna w sesji zimowej w roku akademickim 2021/22:

Sesja I (podstawowa)
8 lutego 2022 (wtorek) - technologia drewna
9 lutego 2022 (środa) - meblarstwo

Sesja II (poprawkowa)
15 lutego 2022 (wtorek) - technologia drewna
16 lutego 2022 (środa) - meblarstwo

# INFORMACJE O ORGANIZACJI I PRZEBIEGU ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

Semestr zimowy
-
koordynowane przeze mnie zajęcia prowadzone są w trybie bezpośrednim; są to następujące przedmioty:

1. Struktura drewna- studia stacjonarne I stopnia na kierunku technologia drewna i meblarstwo (sem.1);
2. Fizyka drewna
- studia stacjonarne I stopnia na kierunku technologia drewna (sem.3);

4. Fizyka naturalnych materiałów włóknistych - studia stacjonarne I stopnia na kierunku meblarstwo (sem.3);

Zachęcam przede wszystkim do kontaktu internetowego ( pawel_kozakiewicz@sggw.edu.pl ) oraz ewentualnie telefonicznego ( +48 22 59 386 47 ) w godzinach konsultacji podanych planie zajęć na semestr zimowy.

Na mojej stronie internetowej w sąsiedniej zakładce MATERIAŁY zamieszczone są wybrane pomoce dydaktyczne do poszczególnych przedmiotów  a w pod-zakładce KSYLOTEKA jest zamieszczony komplet opisów ponad 90-u gatunków i rodzajów drewna z całego świata (kolejna pomoc w przedmiocie Struktura drewna).

Wybrane, "mówione" wykłady są również dostępne on-line na kanale Nauka / Science SGGW

# Grafik prowadzonych przeze mnie zajęć dydaktycznych i konsultacji w semestrze zimowym 2020/21:

# TEMATYKA PRAC DYPLOMOWYCH
-
propozycje tematyki i inne informacje z tego zakresu są podane w zakładce Materiały w pod-zakładce P8.Seminarium


WSPÓŁPRACA I DZIAŁALNOŚĆ PUBLIKACYJNA

W ramach współpracy z B+R Studio Tomasz Wiktorski oraz MGJ Sp. z o.o. został opracowany i wydany Ilustrowany przewodnik klasyfikacji jakościowej tarcicy liściastej. Pełna treść przewodnika jest dostępna w zakładce "Materiały"- "Publikacje"


Special Issue "Surface Finishing and Novelty of Coatings Systems for Modified Wood and Wood-Based Composites"Coatings Website

Special Issue "Forest Sustainability: Wood Harvest, Supply and Procurement Chain, and Wood Raw Material Properties" Forests Website