Szkoła Główna
Gospodarstwa
Wiejskiego
w Warszawie


dr hab. inż.
Paweł Kozakiewicz
prof. SGGW

Wydział
Technologii
DrewnaArtykuły

OSTATNIE 10 LAT

Koryciński W., Brykowski R., Kozakiewicz P., 2018
: Shop from Krasnystaw as an example of temporary frame structure in the interwar period. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Forestry and Wood Technology No 101, 2018: 112-116.
Koczan G. Kozakiewicz P., 2018
: American sweet gum wood (Liquidambar styraciflua L.) in bending and compression in terms of annual rings direction.Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Forestry and Wood Technology No 101, 2018: 117-125.
Jankowska A., Zbieć M., Kozakiewicz P., Koczan G., Oleńska S., Beer P., 2018:The wettability and surface free energy of sawn, sliced and sanded european oak wood. Maderas. Ciencia y Tecnología, [S.l.], v. 20, n. unassigned, mar. 2018. ISSN 0718-221X. Maderas - http://revistas.ubiobio.cl/index.php/MCT/article/view/3151.
Koczan G., Kozakiewicz P., 2018: Unified anisotropic strength criterion rank two for fibrous materials like wood. Drewno 2018, Vol.61, No.201 DOI:10.12841/wood.1644-3985.259.11 - http://drewno-wood.pl/archiwum/nr-201-2018

Zawadzka K., Kozakiewicz P., 2018: Selected properties variability of wood on trunk height of Norway spruce (Picea abies (L.) H.Karst) of Istebna Bukowiec origin from the provenance surface in Głuchów – pilot research. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Forestry and Wood Technology No 102, 2018: 5-10.
Chmielowski J., Kozakiewicz P., Buraczyk W., 2018
: Variability of annual rings and density of Scots pine (Pinus sylvestris L.) wood of Bolewice origin from the provenance surface in Rogów. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Forestry and Wood Technology No 102, 2018: 11-15.
Chmielowski J., Zawadzka K., Kozakiewicz P., Majcherek T., 2018
: Shrinkage and density of archeological pine wood from 17th century pavement. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Forestry and Wood Technology No 102, 2018: 16-20.
Laskowska A., Kozakiewicz P., Zbieć M., 2018: Determination of the colour parameters of iroko wood subjected to artificial UV light irradiation. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Forestry and Wood Technology No 102, 2018: 133-138 - http://wtd.sggw.pl/pix/files/WULS%20tom%20102%20final.pdf
Laskowska A., Kozakiewicz P., Zbieć M., Zatoń P., Oleńska S., Beer P., 2018: Surface characteristics of Pinus sylvestris L. veneers produced with a peeling process in industrial conditions. BioResources 13 (4): 8342-8357 DOI: 19.15376/biores.13.4.8342-8357 http://ojs.cnr.ncsu.edu/index.php/BioRes/index
Kozakiewicz P., Koczan G., Rębkowski B., Krzosek S., 2018:
Influence of machining technologies and logs quality on material losses of typical supply of Scots pine wood (Pinus sylvestris L.) destined for layered floorboards. Folia Forestalia Polonica – series A: Forestry, Vol.60 (4), 241-247 – DOI:10.2478/ffp-2018-0025

Artykuły popularnonaukowe:
Borysiuk P., Kozakiewicz P., Nurczyk T., 2018: Wpływ temperatury na wybrane właściwości płyt wiórowych budowlanych. Biuletyn Informacyjny Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Przemysłu Płyt Drewnopochodnych w Czarnej Wodzie, nr 1-2/2018, str.6-13.  
Kozakiewicz P., Zatoń P., 2018: Świerk pospolity (Picea abies (L.) Karst.) – europejskie drewno.Przemysł Drzewny Research & Development nr 4/2018 (23), str. 78-81.

Postery prezentowane na konferencjach naukowych:
IV Konferencja Dendrochronologów Polskich "Zróżnicowanie metod analiz dendrochronologicznych" Warszawa, 19-21 lutego 2018

Zatoń P., Kozakiewicz P., Buraczyk W., Bonecka J., 2018: Możliwość zastosowania rentgenowskiej tomografii komputerowej w dendrochronologii.

Konferencja Naukowo-Techniczna "Innowacyjność polskiego leśnictwa" - Pogorzelica 17-19.05.2018 r.


Koczan G. Kozakiewicz P., 2017: The role of shear stresses in the bending strength test of short and medium length specimens of wood. Drewno Vol. 60, nr 199, DOI: 10.12841/wood.1644-3985.102.xx - http://drewno-wood.pl/pobierz-274

Andres B., Górski K., Lisiecka E., Mielnik A., Kozakiewicz P., 2017: Comparison of selected physical and mechanical properties of wet archeological Wood from the Neolithic age in the different restoration methods. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Forestry and Wood Technology No 97, 2017: 169-175.
Monder M.J., Kozakiewicz P., Jankowska A., 2017
: Effect of Anatomical Structure of Shoots in Different Flowering Phase on Rhizogenesis of Once-blooming Roses. Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca 45(2):408 · September 2017 DOI: 10.15835/nbha45210854
Trzciński G., Kozakiewicz P., Selwakowski R., 2017: The technical aspects of using timber in the construction of forest roads. Journal of Water and Land Development, 2017 No. 34 (VII-IX): 241-247 PL ISSN 1429-7426. DOI: 10.1515/wld-2017-0059.
Dziki A., Kozakiewicz P., 2017:
Selected physical and mechanical properties of osanga wood (Pteleopsis hylodendron Mildbr.)with straight and striped grain. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Forestry and Wood Technology No 99, 2017: 154-159.
Laskowska A., Kozakiewicz P., 2017: Surface adsorption of selected wood species represented different type of structure.Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Forestry and Wood Technology No 100, 2017: 72-76.
Koryciński W., Kozakiewicz P., 2017
: Portable wooden buildings at the turn of the 20th century – a historical review of structural solutions. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Forestry and Wood Technology No 100, 2017: 176-183.
Laskowska A., Kozakiewicz P., 2017: Surface wettability of wood species from tropical and temperate zones by polar and dispersive liquids. Journal Drvna Industrija 68 (4): 299-306 (2017) -  doi:10.5552/drind.2017.1704

Artykuły popularnonaukowe:

Kozakiewicz P., Koczan G., 2017: Ambrowiec – drewno z Ameryki Północnej. Przemysł Drzewny Research & Development nr 1/2017 (17), str. 72-77.
Kozakiewicz P.,Romanovski V., 2017: Wpływ warunków mikroklimatycznych na wilgotność i wymiary wybranych rodzajów drewna stosowanych w podłogach.Profesjonalny Parkiet - fachowe pismo dla branży parkieciarskiej. Nr 1 2017 (87), s. 44-46.
Kozakiewicz P., Romanovski. V., 2017: Ocena zmian barwy desek podłogowych z drewna jesionu modyfikowanego termicznie. Profesjonalny Parkiet - fachowe pismo dla branży parkieciarskiej. Nr 3 2017 (89), s. 27 - 29.
Kozakiewicz P., Romanovski V., 2017: Jesion wyniosły (Fraxinus excelsior L.) - europejskie drewno. Przemysł Drzewny Research & Development nr 4/2017 (20), str. 76-81.


Postery prezentowane na konferencjach naukowych:

2nd Conference WOOD - SCIENCE - ECONOMY 16-17 October 2017, Poznan, Poland
Kozakiewicz P., Laskowska A., Grześkiewicz M., 2017:Influence of thermal modification on the selected acoustic properties of black poplar (Populus nigra L.).
Laskowska A., Kozakiewicz P., Grześkiewicz M., 2017:
Influence of wood moisture content on the compressive strength and hardness of thermally modified black poplar (Populus nigra L.).Jankowska A., Kozakiewicz P., 2016
: Evaluation of wood resistance to artificial weathering factors using compressive properties. Journal Drvna Industrija 67 (1): 3-8 (2016) - http://drvnaindustrija.sumfak.hr/pdf/
Mańkowski P., Kozakiewicz P., Drożdżek M., 2016
: The selected properties of fossil oak wood from medieval burgh in Płońsk. Wood Research 61 (2): 287- 298 - http://www.centrumdp.sk/wr/201602/12.pdf
Zajączkowska U., Kozakiewicz P., 2016
: Interaction between secondary phloem and xylem in gravitropic reaction of lateral branches of Tilia cordata Mill. trees. Holzforschung  – ISSN (Online) 1437-434X, ISSN (Print) 0018-3830, DOI: 10.1515/hf-2015-0230 -http://www.degruyter.com/view
Mamiński M., Kozakiewicz P., Jaskółowski W., H’ng P.S., Chin K.L., Toczyłowska-Mamińska R., 2016
: Enhancement of technical value of oil palm (Elaeis guineensis Jacq.) waste trunk through modification with 1,3-dimethylol-4,5- dihydroxyethyleneurea (DMDHEU). European Journal of Wood and Wood Products - DOI 10.1007/s00107-016-1086-2.
Bernatowicz G., Dobrowolska E., Kozakiewicz P., Matejak M., 2016
: Das “Kritishe Repertorium der Forstwissenschaft und ihrer Hilfswissenschaften” von Wilhelm Pfeil 1830 als Beispiel des Reichtums an Fachliteratur über Holz und Holzerzeugnisse im 19. Jh. Teil 2. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Forestry and Wood Technology No 93: 12-29.
Kozakiewicz P., Burda A., 2016:
Physical and mechanical properties and anatomy of breaking buckthorn wood (Frangula alnus Mill).Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Forestry and Wood Technology No 93: 64-69.
Kurowska A., Kozakiewicz P., Gładzikowski T., 1016
: Ultrasonic waves propagation velocity and dynamic modulus of elasticity of European oak, European aspen, American cherry and wenge wood. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Forestry and Wood Technology No 93: 83-88.
Kurowska A., Kozakiewicz P., 1016
: Determination of the wettability of gaboon wood (Aucoumea klaineana Pierre). Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Forestry and Wood Technology No 93: 89-93.
Kurowska A., Kozakiewicz P., 2016
: Influence of ultraviolet light on colour of European ash sapwood and heartwood  (Fraxinus excelsior L.). Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Forestry and Wood Technology No 93: 94-98.
Kurowska A., Kozakiewicz P., 2016
: Determination of the wettability of European lime wood (Tilia cordata Mill.) as sculptures and painting supports material Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Forestry and Wood Technology No 93: 99-104.
Mańkowski P., Kozakiewicz P., Krzosek S., 2016
:Compression strength parallel to grain of lime wood impregnated with Paraloid B-72 solution in butyl acetate. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Forestry and Wood Technology No 93: 105-109.
Policińska-Serwa A., Kozakiewicz P., Krzosek S., 2016
: Compression strength parallel to grain of structural ekki wood. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Forestry and Wood Technology No 93: 122-127.
Romanovski V., Kozakiewicz P., Mamiński M., Jagorowa A., 2016
: Исследования эффекта усиления минерального основания для деревянных полов посредством шлифования и грунтования.Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Forestry and Wood Technology No 93: 135-140.
Romanovski V., Dobrowolska E., Kozakiewicz P., Jagorowa A., 2016
: Влияние микроклиматических условий на влажность и размеры некоторых пород древесины используемых в производстве полов. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Forestry and Wood Technology No 93: 141-147.
Jankowska A., Kozakiewicz P., 2016: Determination of fibre saturation point of selected tropical wood species using different methods. Drewno Vol 59, No 197: 89-97 – DOI: 10.12841/wood.1644-3985.C07.12 - http://drewno-wood.pl/pobierz-243
Krajewski A., Kozakiewicz P., Witomski P., 2016:
Shear strength of Scots pine (Pinus sylvestris L.) from the historical buildings. Wood Research 61 (5): 845-850.
Koczan G. Kozakiewicz P., 2016
:  Comparative analysis of compression and buckling of European beach wood (Fagus sylvatica L.).Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Forestry and Wood Technology No 95, 2016: 81-90.
Kozakiewicz P. Monder S. 2016:
Physical and mechanical properties and anatomy of metasequoia wood (Metasequoia glyptostroboides Hu et Cheng).Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Forestry and Wood Technology No 95, 2016: 114--119.
Mańkowski P., Kozakiewicz P., Krzosek S., 2016
: The maximum moisture content of lime wood impregnated with Paraloid B-72 solution in butyl acetate. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Forestry and Wood Technology No 95, 2016: 236-241.
Romanovski V., Kozakiewicz P., Mamiński M., Jegorowa A., 2016
: Клеевое соединение междуоснованием и древесиной как фактор стабилизирующий дубовые половые дощечки.Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Forestry and Wood Technology No 96, 2016: 65-70.
Borysiuk P., Ciach L., Jankowska A., Kozakiewicz P., Kurowska A., 2016: Identification issues of wood in music instruments. Making wooden musical instruments - An integration of different form of knowledge. Proceedings. Editors: Marco A. Pérez & Sandine Le Conte. 3rd Annual Conference COST FP1302 WoodMusICK. Museu de la Música de Barcelona. September 7-9, 2016, p.47-50, (ISBN: 978-84-945603-3-0, DOI: http://dx.doi.org/10.3926/wm2016
Jankowska A., Kozakiewicz P., 2016: Identyfikacja węgli drzewnych pochodzących z wykopalisk w Novae (Bułgaria), Szkodrze (Albania) i Risan (Czarnogóra) Novensia 27: 83 -96 Wydanie I. Druk: Hussar Books Warszawa. Ośrodek Badań nad Antykiem Europy Południowo-Wschodniej Uniwersytet Warszawski.

Artykuły popularnonaukowe:

Kozakiewicz P., Matejak M., 2016: Metoda kołkowa przyspieszonego starzenia drewna. Gazeta Przemysłu Drzewnego nr 1 (228) s.55.
Kozakiewicz P., Jankowska A., 2016:
Garapa (Apuleia leiocarpa (Vog.) Macbride) - drewno z Ameryki Południowej.Przemysł Drzewny Research & Development nr 1/2016 (13), str. 74-79.
Kozakiewicz P., Matejak M., 2016: Poczciwy Amsler. Gazeta Przemysłu Drzewnego nr 4 (231) s.59.
Kozakiewicz P., Romanovski V., 2016: Drewno dębu europejskiego - szypułkowego i bezszypułkowego. Król podłóg drewnianych. Przemysł Drzewny Research & Development nr 2/2016 (14), str. 76-81.
Kozakiewicz P., Matejak M., 2016:  Parzenie drewna – patent z 1819 roku. Gazeta Przemysłu Drzewnego nr 5 (232) s.59.
Kozakiewicz P., Romanovski. V, 2016: Porównanie twardości desek warstwowych o różnej budowie stosowanych w podłogach. Profesjonalny PARKIET fachowe pismo dla branży parkieciarskiej, 83, s. 40-43.
Kozakiewicz P., Matejak M., 2016: Niedoceniane naturalne suszenie tarcicy. Gazeta Przemysłu Drzewnego nr 7 (234) str. 55.
Kozakiewicz P., Monder S., 2016: Metasekwoja chińska - drewno z Azji. Przemysł Drzewny Research & Development nr 3/2016 (15), str. 92-96.
Kozakiewicz P., Matejak M., 2016
: Naturalne suszenie tarcicy wspomagane wymuszonym ruchem powietrza. Gazeta Przemysłu Drzewnego nr 8 (235) s. 55.

Kozakiewicz P., Matejak M., 2016: Dzieje bednarstwa mają już ponad dwa tysiące lat – drewniane beczki do piwa. Gazeta Przemysłu Drzewnego nr 9 (236) s.117.
Kozakiewicz P., 2016
: Grusza pospolita – europejskie drewno. Przemysł Drzewny Research & Development nr 4/2016 (16), str. 68-72.
Kozakiewicz P., Matejak M., 2016: Trwałe pokrycie dachowe z kamiennej tektury. Gazeta Przemysłu Drzewnego nr 12 (239) s.63.
Kozakiewicz P., Laskowska A., 2016: Szkodliwość oddziaływania pyłów drewna krajowego i egzotycznego. Biuletyn Informacyjny Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Przemysłu Płyt Drewnopochodnych sp. z o.o. w Czarnej Wodzie, nr 3-4/2016, str.124-136.

Postery prezentowane na konferencjach naukowych:
Supronowicz K., Kowalik M., Kozakiewicz B., Kozakiewicz P, 2016
: Investigation of concentrated loads in pine wood with digital image correlation. Experimantal Mechanics of Solids – 27th Symposium Jachranka, Poland, October 19-22, 2016.

Borysiuk P., Ciach L., Jankowska A., Kozakiewicz P., Kurowska A., 2016: Identyfication issues of wood in music instruments. Conference COST Action FP1302 WoodMusICK. Sep. 2016. Barcelona, Spain (7-9 Sptember).


Kozakiewicz P., Życzkowski W., 2015: Właściwości fizyczne i mechaniczne oraz budowa anatomiczna drewna jałowca pospolitego (Juniperus communis L.). Sylwan 159 (2): 151-159. - http://sylwan.ibles.waw.pl/
Mańkowski P., Kozakiewicz P., Krzosek S., 2015: Retention of polymer in lime wood impregnated with Paraloid B-72 solution in butyl acetate. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Forestry and Wood Technology No 92, 2015: 263-267. 

Artykuły popularnonaukowe:
Kozakiewicz P., 2015: Podłogi z zamorskiego drewna. Ładny Dom – Budowa i Remont. Nr 1-2 (195) str. 126-131. Wydawnictwo Agora S.A.
Kozakiewicz P., Matejak M., 2015:
Ręcznie gięte drewniane elementy pojazdów. Gazeta Przemysłu Drzewnego nr 05 (220), s. 67.
Kozakiewicz P., Matejak M., 2015
: Wióry moczono w anielskiej wodzie – odlewy drzewne na drobne przedmioty użytkowe. Gazeta Przemysłu Drzewnego nr 06 (221), s. 59.
Kozakiewicz P., Romanovski V., 2015: Didelocja (Didelotia brevipaniculata J. Leonard.) - drewno z Afryki.Przemysł Drzewny Research & Development nr 3/2015 (11), str. 94 -98.
Kozakiewicz P., Matejak M., 2015: Kora drzew wykorzystywana do garbowania skór. Gazeta Przemysłu Drzewnego nr 08 (223), s. 54.
Kozakiewicz P., 2015:
Elewacje drewniane.Ładny Dom – Budowa i Remont. Nr 10, str. 76-80. Wydawnictwo Agora S.A.
Kozakiewicz P., Matejak M., 2015:
Idea suszenia bliska współczesnym rozwiązaniom. Pierwsze suszarnie do wyrobów lakierowanych. Gazeta Przemysłu Drzewnego nr 9 (224) s.63.

Kozakiewicz P., Matejak M., 2015: Udane pranie w drewnianej pralce – wynalazek z początku XIX w. Gazeta Przemysłu Drzewnego nr 10 (225) s.109.
Kozakiewicz P., Matejak M., 2015: Samojazd stolarczyka z Rewala. Gazeta Przemysłu Drzewnego nr 11 (226) s.55.
Kozakiewicz P., Koczan G., 2015:
Tonkowiec alata Drewno z Ameryki Południowej. Przemysł Drzewny Research & Development nr 4/2015 (12), str. 86 - 89.
Kozakiewicz P., Matejak M., 2015: Motor beczkowy do podnoszenia wody. Gazeta Przemysłu Drzewnego nr 12 (227) s 55.
Kozakiewicz P., Romanovski V., 2015: Zimowy mikroklimat pomieszczeń (przewidywanie parametrów powietrza i jego właściwości suszących za pomocą wykresu h-x). Profesjonalny Parkiet – Fachowe Pismo dla Branży Parkieciarskiej. Nr 4 (82), str. 21-25.Witomski P., Krajewski A., Kozakiewicz P., 2014: Selected mechanical properties of scots pine wood from antique churches of Central Poland. European Journal of Wood and Wood Products (2014) 72:293-296. - http://link.springer.com/article/10.1007/s00107-014-0783-y/fulltext.htm
Jankowska A., Kozakiewicz P., 2014: Comparison of outdoor and artificial weathering using compressive properties. Wood Research 59 (2): 2014, p. 245-252 - http://www.centrumdp.sk/wr/02/03.pdf
Kozakiewicz P., Jankowska A., Cichy A., 2014: Influence of thermal modification on selected properties of Scott pine wood (Pinus sylvestris L.). Trieskové a bezrieskové obrábanie dreva. 9 (1): 241-246. Technická Univerzita vo Zvolene, Zvolen - http://www.tuzvo.sk/files/
Jankowska A., Kozakiewicz P., 2014:
Comparison of thermal properties of selected wood species intended to woodwork windows production. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Forestry and Wood Technology No 85, s. 101-105.
Jankowska A., Kozakiewicz P., 2014:
Influence of thermal modification of Scots pine wood (Pinus sylvestris L.) on colour changes. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Forestry and Wood Technology No 88, s. 92-95.
Kurowska A., Kozakiewicz P., Kędzierski A., 2014:
Influence of pine wood (Pinus sylvestris L.) thermal modification on the withdrawal force of screws. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Forestry and Wood Technology No 88, s. 130-135.
Bernatowicz A.,Dobrowolska E., Kozakiewicz P., Matejak M., 2014:
Das „Kritische Repertorium der Forstwissenschaft und ihrer Hülfswissenschaften“ von Wilhelm Pfeil 1830 als Beispiel des Reichtums an Fachliteratur über Holz und Holzerzeugnisse. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Forestry and Wood Technology No 88, s. 322-336.

Postery prezentowane na konferencjach naukowych:
- Borysiuk P., Kozakiewicz P., Jankowska A., Ciach L., Pytkowski F., 2014:
Our Inspiration - Wood. Opening Conference COST Action FP1302 Wood Music. 27-28 Febuary 2014 Paris, France.

Artykuły popularnonaukowe:
Kozakiewicz P., 2014: O kaloryczności drewna.Ładny Dom – Budowa i Remont. Nr 1 (183)  str. 102. Wydawnictwo Agora S.A.
Orszulak M., Kozakiewicz P., 2014:
Prawo jazdy na sortowanie wytrzymałościowe tarcicy.Przemysł Drzewny Research & Development nr 1/2014 (5), str. 54-55.
Kozakiewicz P., Matejak M., 2014:
Polepszanie drewna przez ozonowanie.Przemysł Drzewny Research & Development nr 1/2014 (5), str. 74-75.

Kozakiewicz P., Jankowska A., 2014
: Panga (Millettia stuhlmannii Taub.)– drewno z Afryki.Przemysł Drzewny Research & Development nr 1/2014 (5), str. 76-79.
Kozakiewicz P., Koczan G., 2014:
Marupa (Simarouba amara Aubl.) – drewno z Ameryki Południowej. Przemysł Drzewny Research & Development nr 2/2014 (6), str.76-79.
Kozakiewicz P., Jankowska A., 2014
: Kauczukowiec brazylijski (Havea Brasiliensis (Wild. ex. A.Juss.) Muell.Arg.) – drewno z Ameryki Południowej.Przemysł Drzewny Research & Development nr 3/2014 (7), str. 80-83.
Kozakiewicz P., Szczęsna M., 2014:
Palisander indyjski (Dalbergia latifolia Roxb.). Drewno z południowo-wschodniej Azji. Przemysł Drzewny Research & Development nr 4/2014 (8), str.76-79.
Kozakiewicz P., 2014:
Działania rakotwórcze pyłów powstających podczas obróbki drewna w zalezności od przerabianych gatunków – rzeczywistość a unormowania prawne. Biuletyn Informacyjny Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Przemysłu Płyt Drewnopochodnych w Czarnej Wodzie. Nr 3-4/2014, str 78-85.
Borysiuk P., Kozakiewicz P., 2014
: Wpływ długotrwałego składowania surowca drzewnego na jego właściwości oraz wpływ na właściwości fizykomechaniczne produkowanych wiórów drzewnych. Biuletyn Informacyjny Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Przemysłu Płyt Drewnopochodnych w Czarnej Wodzie. Nr 3-4/2014, str 117-126.

Dobrowolska E., Kozakiewicz P., 2013: Gedanken von Vermehrung der Festigkeit des Erlenholzes zu dem Gebrauch ausser dem Wasser. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Forestry and Wood Technology No 82, s.191-196.
Dobrowolska E., Kozakiewicz P., Matejak M., 2013:
Ozon und Holz. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Forestry and Wood Technology No 82, s.197-203.
Jankowska A., Kozakiewicz P., 2013:
Comparison of thermal properties of selected wood species from Africa. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Forestry and Wood Technology No 82, s. 335-338.
Kozakiewicz P., Matejak M., 2013:
Um die Beginn „der Spanplatten“ der Rohstoffe, Technologie und Anwendungen aus der deutschsprachigen Literatur des 17. bis 20.Jh. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Forestry and Wood Technology No 83, s.90-97.
Kozakiewicz P., Dobrowolska E., 2013:
Über einige merkwürdige Bäume und Früchte. Aus der deutschsprachigen Literatur des 16., 17. und 18.Jh.Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Forestry and Wood Technology No 83, s.98-102.
Krajewski A., Kozakiewicz P., 2013
: Cardylomera spinicornis in kosipo - wood imported in Poland from Africa. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Forestry and Wood Technology No 83, s. 103-107.
Mańkowski P., Kozakiewicz P., Zielenkiewicz T., 2013:
Investigations of iron content in fossil oak from a medieval settlement in Płońsk.Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Forestry and Wood Technology No 83, s.201-205.
Matejak M., Kozakiewicz P., 2013:
Anmerkungen zum Bau-Holz. Aus der deutschen Literatur der letzten 400 Jahre.Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Forestry and Wood Technology No 83, s. 211-215.
Jankowska A., Kozakiewicz P., 2013
: The identification of charcoal from the archaeological finds in Risan (Montenegro).Drewno 2013, vol. 56, nr 190DOI: 10.12841/wood.1644-3985.031.06. - http://www.itd.poznan.pl/en/drewno/190/DREWNO_vol_56_nr_190_2013_6.pdf
Jankowska A., Kozakiewicz P., 2013: Analiza dendrologiczna próbek drewna pochodzących z antycznych stanowisk w Szkodrze (Albania) oraz Risan (Czarnogóra). Novensia 24, str 91 – 100. Wydanie I. Druk: Hussar Books Warszawa. Ośrodek Badań nad Antykiem Europy Południowo-Wschodniej Uniwersytet Warszawski.
Jankowska A., Kozakiewicz P., 2013
: Analiza liścia pochodzącego z wykopalisk w rhizon oraz pestki z wykopalisk w Nova. Novensia 24, str 101 – 106. Wydanie I. Druk: Hussar Books Warszawa. Ośrodek Badań nad Antykiem Europy Południowo-Wschodniej Uniwersytet Warszawski.

Postery prezentowane na konferencjach naukowych:
- Marciszewska M., Tulik M., Kozakiewicz P., Ciurzyński W., 2013
: Struktura i właściwości drewa sosny zwyczajnej Pinus sylvestris L. na gruntach porolnych i leśnych. Interdyscyplinarne i aplikacyjne znaczenie nauk botanicznych. Streszczenia wystapień ustnych i plakatów. 56-ego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego. Olsztyn, 24 - 30 czerwca 2013 r. str. 368-369.
- Monder M.J., Pacholczak A., Kozakiewicz P., Niedzielski M., Jankowska A., Woliński K., 2013: Propagation of Rosa Beggeriana ‘Polstjarnan’ with Lear-bud cuttings Rusing biostimulats. Sixth International Sympodium on Rose Research and Cultivation. Hannover, Germany, 25th – 30th August 2013, p.75.
- Monder M.J., Pacholczak A., Kozakiewicz P., Niedzielski M., Jankowska A., Woliński K., 2013: Wpływ fazy dojrzałości pędów i preparatów pochodzenia roślinnego na ukorzenianie sadzonek Rosa helenae ‘Semiplena’. Konferencja Naukowa „Biologia i ekologia roślin drzewiastych. Kurnik-Poznań, 21-23 października 2013. Materiały konferencyjne str. 197-198.
- Jankowska A., Kozakiewicz P., 2013: Przydatność metody sztucznego starzenia drewna esosnowego i dębowego do oceny zmian zachodzących w zabytkowych elementach drewnianych pracujących w warunkach zewnętrznych (Usefulness of artificial aging of pine and oak to Assos changes in tehe historical wooden elements working in outdoor conditions). Materiały I Międzynarodowej Konferncji International Council of Museums – Committee of Conservation (ICOM-CC) w Warszawie (28-30.10.2013 r) pt. “Drewno zabytkowe: badania I konserwacja w XXI wieku. The Heritsage Wood: Research & Conservation in the 21st century.” – str.87-88  i 192-193.
- Kozakiewicz P., Mańkowski P, Mazurek A., 2013: Porównanie wybranych właściwości mechanicznych drewna czarnej dębiny ze średniowiecznego podgrodzia w Płońsku z drewnem współczesnym (Comparision of the mechanical properties of mediewal blask oak wood from Płońsk with contemporary wood). Materiały I Międzynarodowej latanuji International Council of Museums – Committee of Conservation (ICOM-CC) w Warszawie (28-30.10.2013 r) pt. “Drewno zabytkowe: badania I konserwacja w XXI wieku. The Heritsage Wood: Research & Conservation in the 21st century.” – str.94-95  i 199.


Artykuły popularnonaukowe:
Kozakiewicz P., 2013:
Mozaiki i bruki drewnine. Ładny Dom – Budowa i Remont. Nr 1 (171) str. 74-77. Wydawnictwo Agora S.A.
- http://ladnydom.pl/budowa/Bruk_drewniany.html
Kozakiewicz P., Jankowska A., 2013:
Oliwka europejska (Olea europea L.) – drewno z południowej Europy. Przemysł Drzewny Research & Development nr 1, str 76-79.
Kozakiewicz P., 2013:
Drewniane deski i parkiety. Ładny Dom – Budowa i Remont. Nr 4 (174) str. 94-97. Wydawnictwo Agora S.A.
Kozakiewicz P., 2013:
Paulownia (Paulownia sp.)– drewno z południowej Azji. Przemysł Drzewny Research & Development nr 2, str 80-83.
- http://www.slideshare.net/przemysldrzewny-nr2
Kozakiewicz P., 2013:
Wykańczanie powierzchni drewna egzotycznego.Uszlachetnianie Powierzchni Drewna. Numer V, str 4-8. Dodatek specjalny do czasopisma Lakiernictwo Przemysłowe.
Kozakiewicz P., 2013:
Pokost liniany – czy to przeżytek. Ładny Dom – Budowa i Remont. Nr 7 (177) str.  62-65. Wydawnictwo Agora S.A.
Kozakiewicz P., 2013:
Owangkol (Guibourtia ehie (A.Chev.) J.Léonard)  – drewno z Afryki. Przemysł Drzewny Research & Development nr 3, str.74-77.
Kozakiewicz P., Mazurek A., 2013:
Platan klonolistny (Platanus x hispanica Müenchh.) – drewno europejskiej hybrydy. Przemysł Drzewny Research & Development nr 4, str. 84 – 87.
Kozakiewicz P., 2013:
Drewno na zewnątrz domu. Ładny Dom – Budowa i Remont. Nr 12 (182)  str. 42 – 45. Wydawnictwo Agora S.A. -
http://www.sggw.pl/drewno-na-zewnatrz-domu

.

Kozakiewicz P., Szczęsna M., 2012: Sipo (Entandrophragma utile Sprague) – drewno z Afryki. Przemysł Drzewny nr 11-12, 2012 Rok LXII, s.27-32. Wydawnictwo Świat.
Matejak M., Kozakiewicz P., 2012
:Aus dem Noth- und Hülfsbüchlein von ... über gewisse kleine  Grabhäuser aus Brettern. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Forestry and Wood Technology No 79, s. 19-22.
Kozakiewicz P., Dobrowolska E., 2012
: Die Sägegatter in der deutschsprachigen Literatur des ersten Hälfte des 19. Jh. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Forestry and Wood Technology No 78, s. 167-174.
Dobrowolska E., Kozakiewicz P., 2012
: Die Sägegatter in der deutschsprachigen Literatur des 19. Jh. Exner 1840- 1931. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Forestry and Wood Technology No 77, s. 171-178.
Kozakiewicz P., Szczęsna M., 2012:
Modrzew syberyjski (Larix sibirica Leleb.) – drewno z północnej Azji.Przemysł Drzewny nr 7-8, 2012 Rok LXII, s.53-56. Wydawnictwo Świat.
Kozakiewicz P., Jankowska A., 2012:
Amarelo (Euxylophora paraensis Huber.) – drewno z Ameryki Południowej. Przemysł Drzewny nr 7-8, 2012 Rok LXII, s.49-52. Wydawnictwo Świat.
Kozakiewicz P., Szczęsna M., 2012:
Mengkulang (Heritiera sp.) – drewno z południowo-wschodniej Azji.Przemysł Drzewny nr 7-8, 2012 Rok LXII, s.45-48. Wydawnictwo Świat.
Kozakiewicz P., 2012:
Klon jesionolistny (Acer negundo L.) – drewno z Ameryki Północnej.Przemysł Drzewny nr 6, 2012 Rok LXII, s.17-22. Wydawnictwo Świat.
Kozakiewicz P., 2012:
Limbo (Terminalia superba Engelem & Diels) – drewno z Afryki.Przemysł Drzewny nr 5, 2012 Rok LXII, s.39-42. Wydawnictwo Świat.
Kozakiewicz P., 2012:
Kasztanowiec zwyczajny (Aesculus hippocastanum L.) – europejskie drewno. Przemysł Drzewny nr 3/4, 2012 Rok LXII, s.53-58. Wydawnictwo Świat.
Kozakiewicz P., Szczęsna M., 2012
:
Antiris jadowity (Antiaris toxicaria (Pers.) Lesch.) - drewno z Afryki. Przemysł Drzewny nr 2, 2012 Rok LXII, s.37-40. Wydawnictwo Świat.

Artykuły popularnonaukowe:
Kozakiewicz P., Krzosek S., 2012:
Wytrzymałościowe sortowanie tarcicy budowlanej.Kurier Drzewny nr 1/2012, s. 40-41.
Kozakiewicz P., 2012:
Zagrzybiona podbitka dachowa. Ładny Dom – Budowa i Remont. Nr 2 (160). Str. 111. Wydawnictwo Agora SA.
Kozakiewicz P., 2012:
Ochrona drewnianych ogrodzeń.Ładny Dom – Budowa i Remont. Nr 7 (165). Str. 6-10. Wydawnictwo Agora SA.
Kozakiewicz P., 2012:
Okładziny z drewna.Ładny Dom – Budowa i Remont. Nr 8 (166). Str. 58-64. Wydawnictwo Agora SA.
Kozakiewicz P., 2012
: Z prac Komitetu Technologii Drewna Polskiej Akademii Nauk w kadencji 2011-2014. Biuletyn Informacyjny Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Przemysłu Płyt Drewnopochodnych w Czarnej Wodzie 1-2 (tom 53) s. 60-63.


Jankowska A., Kozakiewicz P., 2011: Identyfikacja węgli drzewnych i odcisku drewna w opus caementitium z Novae (Moesia Inferior). NOVENSIA 22 str 119 – 126 Wydanie I. Druk: Hussar Books Warszawa 2011 Ośrodek Badań nad Antykiem Europy Południowo-Wschodniej Uniwersytet Warszawski.
Kozakiewicz P., Jankowska A., 2011:
Itauba  (Mezilaurus sp.) drewno z Ameryki Południowej. Przemysł Drzewny nr 12, 2011 Rok LXII, s.35-38. Wydawnictwo Świat.
Kozakiewicz P., Szczęsna M., 2011:
Dipterokarpus dwuskrzydla (Dipterocarpus sp.)- drewno z południowo-wschodniej Azji. Przemysł Drzewny nr 11, 2011 Rok LXII, s.25-28. Wydawnictwo Świat.
Matejak M., Kozakiewicz P., 2011:
Die Heizung in Schloss Marienburg im 14. und 15. Jh. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Forestry and Wood Technology No 75, s. 91-97.
Matejak M., Kozakiewicz P., 2011:
Die Reindichte der Zellwandsubstanz. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Forestry and Wood Technology No 75, s. 85-90.
Kozakiewicz P., Matejak M., 2011:
Eiserne mit Holz ausgelegte Eisenbahnräder.Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Forestry and Wood Technology No 74, s. 233-237.
Kozakiewicz P., Matejak M., 2011:
Über das spezifische Gewicht des Holzes nach deutschsprachiger Literatur des 19. Jh. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Forestry and Wood Technology No 74, s. 226-232.
Kozakiewicz P., Matejak M., 2011:
Von Säge-Mühlen nach Huth 1758. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Forestry and Wood Technology No 74, s. 221-225.
Kozakiewicz P., Mańkowski P., Wiłkojć E., 2011:
Evaluation of Paraloid B-72 lime wood reiforcement efficiency. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Forestry and Wood Technology No 74, s. 216-220.
Jaskółowski W., Kozakiewicz P., 2011:
Investigation of chosen species of wood, which are used for floor, reaction to fire. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Forestry and Wood Technology No 74, s. 130-133.
Jankowska A., Kozakiewicz P., Szczęsna M., 2011: C
hanges of color wood Tectona grandis L., Intsia sp., Koompassia malaccensis Maing. ex Benth. caused by coatings and light action. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Forestry and Wood Technology No 74, s.120-124.
Jankowska A., Kozakiewicz P., 2011:
Identification research on charcoals and the imprint on concrete element from an Novae archeological excavation site in north Bulgaria.Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Forestry and Wood Technology No 74, s.115-119.
Dobrowolska E., Kozakiewicz P., 2011:
Die Sägegatter in der Literatur des 18. Jh. Nach Reinhold und Jung. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Forestry and Wood Technology No 74, s.15-21.
Dobrowolska E., Kozakiewicz P., Matejak M., 2011:
Feuerschutzmittel Alaun. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Forestry and Wood Technology No 74, s. 7-14.
Kozakiewicz P., Krzosek S., 2011:
Wytrzymałościowe sortowanie tarcicy konstrukcyjnej w Polsce. W pracy zbiorowej pod red. Zbigniewa Mielczarka „Drewno i materiały drewnopochodne w konstrukcjach budowlanych. Tom IX. S. 153-164. Szczecin.
Kozakiewicz P., Szczęsna M., 2011:
Drzewipest (Caryocar sp.) - drewno egzotyczne z Ameryki Południowej. Przemysł Drzewny nr 7-8, 2011 Rok LXII, s.31-34. Wydawnictwo Świat.
Kozakiewicz P., Szczęsna M., 2011:
Angelim (Hymenolobium sp.) - drewno egzotyczne z Ameryki Południowej. Przemysł Drzewny nr 6, 2011 Rok LXII, s.29-32. Wydawnictwo Świat.
Kozakiewicz P., Jankowska A., 2011:
Balata (Micropholis sp.) - drewno z Ameryki Południowej. Przemysł Drzewny nr 5, 2011 Rok LXII, s.39-42. Wydawnictwo Świat.
Kozakiewicz P., 2011:
Palma kokosowa (Cocos nucifera L.) – „drewno” egzotyczne z Azji. Przemysł Drzewny nr 2-3, 2011 Rok LXII, s.11-16. Wydawnictwo Świat.
Kozakiewicz P., Jankowska A., 2011:
Akacja wyniosła (Acacia mangium Willd.) - drewno z Australii. Przemysł Drzewny nr 1, 2011 Rok LXII, s.31-34. Wydawnictwo Świat.

Artykuły popularnonaukowe:
Kozakiewicz P., Matejak M., 2011
: Na drewnianych nartach.Drewno w kompozytach.Gazeta Przemysłu Drzewnego nr 1 (168) str.: 72, Wyd. Inwestor.
Kozakiewicz P., Matejak M., 2011
: Drewniane śmigła. Początki drewna warstwowego.Gazeta Przemysłu Drzewnego nr 3 (170) str.: 72, Wyd. Inwestor.
Kozakiewicz P., Matejak M.,2011
: Impregnowanie przez nawiercanie. Gazeta Przemysłu Drzewnego nr 4 (171) str.: 108, Wyd. Inwestor.
Kozakiewicz P., 2011
: Z drewnem w roli głównej. Ładny Dom – Budowa i Remont. Nr 4 (150). Str.54-60. Wydawnictwo Agora SA.
Kozakiewicz P., Matejak M., 2011:
Nakłuwanie słupów i podkładów. Przemysł Drzewny nr 4 (Rok LXII). S.35-36. Wydawnictwo Świat.
Kozakiewicz P., 2011
: Podłogi z drewna litego. Ładny Dom – Budowa i Remont. Nr 6 (152). Str.113-119. Wydawnictwo Agora SA.
Kozakiewicz P., Matejak M., 2011:
Koleje żelazne na drewnianych kołach. Przemysł Drzewny nr 6 (Rok LXII). S.39-42. Wydawnictwo Świat.
Kozakiewicz P., Matejak M.,2011
: Racjonalne wykorzystanie kory. Gazeta Przemysłu Drzewnego nr 8 (175) str.: 60, Wyd. Inwestor.
Kozakiewicz P., Matejak M.,2011
: Pilarki tarczowe. Stały się powszechne po 100 latach! Gazeta Przemysłu Drzewnego nr 9 (176) str.: 60, Wyd. Inwestor.
Kozakiewicz P., Matejak M., 2011:
Dawny sposób określania wielkości skurczu drewna na trójkątnych próbkach. Przemysł Drzewny nr 7-8 (Rok LXII). S.49-53. Wydawnictwo Świat.
Kozakiewicz P., 2011:
Solidna posadzka z trawy. Ładny Dom – Budowa i Remont. Nr 11 (157). Str.114-117. Wydawnictwo Agora SA.
Kozakiewicz P., 2011:
Podłogi z drewna egzotycznego. Ładny Dom – Budowa i Remont. Nr 12 (158). Str. 84-88. Wydawnictwo Agora SA.
Kozakiewicz P., Matejak M., 2011:
O zastosowaniu i budowie przewoźnej pilarki tarczowej do przecierania kłód. Przemysł Drzewny nr 11, 2011 Rok LXII, s.35-38. Wydawnictwo Świat.
Kozakiewicz P., Matejak M., 2011:
Dykty ksylotektowe. Przemysł Drzewny nr 11, 2011 Rok LXII, s.39-41. Wydawnictwo Świat.

Kozakiewicz P., 2010: Morwa biała (Morus alba L.) - drewno ze wschodniej Azji. Przemysł Drzewny nr 12, 2010 Rok LXI, s.25-28. Wydawnictwo Świat.
Kurowska A., Kozakiewicz P., Borysiuk P., 2010:
An attempt at the use of laboratory density analyzer for determination of solid wood cross section density distribution. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW Forestry and Wood Technology No 71, 2010: 435-439.
Kurowska A., Kozakiewicz P., 2010:
Density and shear strength as solid wood and glued laminated timber suitability criterion for window woodwork manufacturing. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW Forestry and Wood Technology No 71, 2010: 429-434.
Kozakiewicz P., Dobrowolska E., 2010:
Die Sägegatter in der deutschen  Literatur des 18. Jh. Nach Florin und Leupold. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW Forestry and Wood Technology No 71, 2010: 383-389.
Kozakiewicz P., Matejak M., 2010:
Kreissägen. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW Forestry and Wood Technology No 71, 2010: 378-382.
Kozakiewicz P., Szczęsna M., Tomczak M., 2010:
Shrinkage and swell in pine wood coming from XIX-th century constructional wood. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW Forestry and Wood Technology No 71, 2010: 374-377.
Jaskółowski W., Kozakiewicz P., Popławski M., 2010:
Study on the influence of thickness of dust layer to ignition temperature in selected types of exotic woods. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW Forestry and Wood Technology No 71, 2010: 300-303.
Jaskółowski W., Kozakiewicz P., Szwed M., 2010:
Thermogravimetric research on the influence of wood species on its thermal decomposition. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW Forestry and Wood Technology No 71, 2010: 296-299.
Jankowska A., Kozakiewicz P., Szczęsna M., 2010:
Discoloration of  bilinga (Nauclea diderrichii (De Wild. & Th.Dur.) Merr.) and iroko (Milicia excelsa (Welw.) C.C.Berg.) wood, caused by coatings and light aging. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW Forestry and Wood Technology No 71, 2010: 270-274.
Dobrowolska E., Kozakiewicz P., 2010:
Die Sägegatter in der deutschen  Literatur des 18. Jh. Nach Sturm und Zedler Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW Forestry and Wood Technology No 71, 2010: 114-125.
Monder S., Kozakiewicz P., Iwanek E.,2010:
Naturalna palność wybranych gatunków drewna z Afryki. Sylwan 154 (10): 721-728, 2010.
Kozakiewicz P., 2010:
Orzech czarny (Juglans nigra L.) - drewno z Ameryki Północnej. Przemysł Drzewny nr 7-8, 2010 Rok LXI, s.45-48. Wydawnictwo Świat.
Kozakiewicz P., 2010:
Toon (Toona ciliata M. Roem.) - drewno z Australii. Przemysł Drzewny nr 7-8, 2010 Rok LXI, s.41-44. Wydawnictwo Świat.
Matejak M., Kozakiewicz P., 2010:
Natürliche Trocknung von Rohholz. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW Forestry and Wood Technology No 70, 2010: 221 – 224.
Kozakiewicz P., Matejak M., 2010:
Das Schwinden und Quellen der Nutzhölzer in einigen deutschen Arbeiten vom Anfang des 19. Jh. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW Forestry and Wood Technology No 70, 2010: 177 – 185.
Kozakiewicz P., Matejak M., 2010:
Eine transportable, durch Dampf getriebene Holzschneidemühle. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW Forestry and Wood Technology No 70, 2010: 171 – 176.
Kozakiewicz P., Matejak M., 2010:
Bearbeitung des Holzes für Wagner-, Tischler-, Zimmermanns- und andere Holzarbeiten. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGWForestry and Wood Technology No 70, 2010: 166 – 170.
Jankowska A., Kozakiewicz P., Szczęsna M., 2010:
Influence of the accelerated ageing chosen species of wood from East-Southern Asia on compressive strength along the fibres. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW Forestry and Wood Technology No 70, 2010: 144 – 148.
Dobrowolska D., Kozakiewicz P., 2010:
Die Sägegatter in der Literatur des 16. und 17. Jh. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGWForestry and Wood Technology No 70, 2010: 82 – 86.
Dobrowolska D., Kozakiewicz P. Matejak M., 2010:
Die Asche verschiedener Holzarten. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGWForestry and Wood Technology No 70, 2010: 76 – 81.
Kozakiewicz P., 2010:
Bambus olbrzymi (Phyllostachys pubescens Mazel ex H.de Lehaie) – drewno egzotyczne z Azji. Przemysł Drzewny nr 6 2010 Rok LXI, s.35-42. Wydawnictwo Świat.
Kozakiewicz P., 2010:
Żywotnik olbrzymi (Tuja plicata Donn.ex D.Don) – drewno z Ameryki Północnej. Przemysł Drzewny nr 5 2010 Rok LXI, s.11-16. Wydawnictwo Świat.
Kozakiewicz P., 2010:
Czeremcha amerykańska (Prunus serotina Ehrh..) - drewno z Ameryki Północnej. Przemysł Drzewny nr 4 2010 Rok LXI, s.37-40. Wydawnictwo Świat.
Kozakiewicz P., 2010:
Kembang semangkok (Scaphium sp.) - drewno egzotyczne z południowo-wschodniej Azji. Przemysł Drzewny nr 3 2010 Rok LXI, s.11-14. Wydawnictwo Świat.

Artykuły popularnonaukowe:
Kozakiewicz P., Niecewicz D., 2010
: Rozdrabnianie surowców włóknistych – pozyskanie zrębków do drewna. Powder&Bulk Materiały Sypkie i Masowe nr 1/2010 (9) s.32 -37.
Kozakiewicz P., Matejak M., 2010
: Malowane pudełka. Drewniane opakowania (dodatek do Gazety Przemysłu Drzewnego) nr 3 (21) str.: 29, Wyd. Inwestor 2010 r.
Monder S., Kozakiewicz P., 2010:
Palność egzotyków.Przegląd Pożarniczy nr 6/2010 s.25-27.
Kozakiewicz P., 2010
: Wenge i zebrano – drewno z charakterem . Podłoga – magazyn specjalistów nr 4/10 (107) 2010, s:18-21.
Kozakiewicz P., Matejak M, 2010.
: Sztuka właściwego rozkroju kłód. Przemysł Drzewny nr 12, 2010 Rok LXI, s.29-30. Wydawnictwo Świat.
Kozakiewicz P., Matejak M., 2010
: Tajniki działania traka wodnego. Przemysł Drzewny nr 12, 2010 Rok LXI, s.31-33. Wydawnictwo Świat.
Kozakiewicz P., 2010:
Jakie gatunki stosować w łazience. Dom & Wnętrze. Nr 9 (180/2010), s: 53.
Kozakiewicz P., Noskowiak A., 2010
: Bambusowe podłogi. Podłoga – magazyn specjalistów nr 5/10 (108) 2010, s: 13-16.

Monder S., Kozakiewicz P., Iwanek E., 2009: The natural fire of selected species of exotic wood from Asia. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Forestry and Wood Technology No 69, 2009: 93-98.
Kozakiewicz P., Matejak M., 2009:
Holzfällungszeit. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Forestry and Wood Technology No 69, 2009: 37-42.
Kozakiewicz P., Matejak M., 2009:
Über das spezifische Gewicht des Holzes nach deutschsprachiger Literatur des 18. und 19. Jh. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Forestry and Wood Technology No 69, 2009: 30-36.
Kozakiewicz P., Dobrowolska E., 2009:
Wasserangetriebene Sägegatter in der deutschen Literatur des 17. Jh. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Forestry and Wood Technology No 68, 2009: 424-430.
Kozakiewicz P., Behal B., 2009:
Woher kommt in unsern Zeiten der immer mehr und mehr sinkende Verfall  der Dauer und Güte unserer Bau- und Nutzhölzer und wie hat man sich dabey zu verhalten? Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Forestry and Wood Technology No 68, 2009: 418-423.
Kozakiewicz P., Behal B., Matejak M., 2009:
Holzersparnis in der deutschen Literatur des 17. und 18. Jh. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Forestry and Wood Technology No 68, 2009: 411-417.
Dobrowolska E., Kozakiewicz P., 2009:
Versteinertes Holz. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Forestry and Wood Technology No 68, 2009: 406-410.
Kozakiewicz P., Matejak M., 2009:
Ist Nadelholz oder Laubholz besser zum Bauen der Häuser und anderer Gebäude. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Forestry and Wood Technology No 68, 2009: 401-405.
Jankowska A., Kozakiewicz P., Szczęsna M., 2009:
Influence of the accelerated aging Chosen species of wood from South America on compressive strength along the fibres. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Forestry and Wood Technology No 68, 2009: 312-316.
Dobrowolska E., Kozakiewicz P., 2009:
Holzbahnen. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Forestry and Wood Technology No 68, 2009: 138-144.
Beer P., Kozakiewicz P., Sawosz P., 2009:
Laser use to evaluate fire resistance of solid wood. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Forestry and Wood Technology No 68, 2009: 11-14.
Kozakiewicz P., 2009:
Azobe (Lophira alata Banks ex Gaertn.f) – drewno egzotyczne z Ameryki Południowej. Przemysł Drzewny nr 9 2009, s.15-18. Wydawnictwo Świat.
Kozakiewicz P., 2009:
Amarant (Peltogyne sp.) – drewno egzotyczne z Ameryki Południowej. Przemysł Drzewny nr 9 2009, s.11-14. Wydawnictwo Świat.
Kozakiewicz P., Mieczysław M., 2009:
Särge und Rettungsmaschinen für Scheintote. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Forestry and Wood Technology No 67, 2009: 144-149.
Kozakiewicz P., Wójcik A., 2009:
Über den Wachstum, die Jahrringbreite der Bäume und dem faulen Holz nach Harsdörffer 1651. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Forestry and Wood Technology No 67, 2009: 140-143.
Dobrowolska E., Kozakiewicz P., Mieczysław M., 2009:
Lohschneider. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Forestry and Wood Technology No 67, 2009: 69-74.
Dobrowolska E., Kozakiewicz P., 2009:
Amerikanische Gattersägen und Sägewerke (nach Exner  1878). Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Forestry and Wood Technology No 67, 2009: 65-68.
Dobrowolska E., Kozakiewicz P., 2009:
Über das Dämpfen des Holzes. Veröffentlichungen 1840 – 1977. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Forestry and Wood Technology No 67, 2009: 54-58.
Behal B., Kozakiewicz P., 2009:
Über die Wasserdampfabgabe  des Menschen. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Forestry and Wood Technology No 67, 2009: 24-26.
Kozakiewicz P., Milewska A., 2009:
Balau jasne (Shorea laevis (Ridl.) Willd.) – drewno egzotyczne z południowo-wschodniej Azji. Przemysł Drzewny nr 7-8 2009, s.25-28. Wydawnictwo Świat.
Kozakiewicz P., Szczęsna M., 2009:
Tatażuba (Bagassa guianensis Aubl.) – drewno egzotyczne Ameryki Południowej. Przemysł Drzewny nr 7-8 2009, s.21-24. Wydawnictwo Świat.
Kozakiewicz P., Szczęsna M, 2009:
Pigwica właściwa (Manilkara bidentata A.Chev.) – drewno egzotyczne Ameryki Południowej. Przemysł Drzewny nr 6 2009, s.27-30. Wydawnictwo Świat.
Kozakiewicz P., Milewska A., 2009:
Durian (Durio sp.) – drewno egzotyczne z południowo-wschodniej Azji. Przemysł Drzewny nr 6 2009, s.23-26. Wydawnictwo Świat.
Monder S., Kozakiewicz P., Iwanek E., 2009:
Naturalna palność wybranych gatunków drewna egzotycznego z Ameryki Południowej. Ochrona przed korozją Numer specjalny 6s/A/2009 Rok LII: s.85-91. Miesięcznik Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Wydawnictwo SIGMA-NOT. Materiały X Sympozjum Naukowo-Technicznego. Ochrona obiektów budowlanych przed wilgocią, korozją biologiczną i ogniem. 18-10.06.2009 Gdańsk.
Kozakiewicz P., 2009:
Pterygota (Pterygota macrocarpa K.Schum.) – drewno egzotyczne Afryki. Przemysł Drzewny nr 5 2009, s.29-32. Wydawnictwo Świat.
Kozakiewicz P., 2009:
Tulipanowiec (Liriodendron tulipifera L.) – drewno egzotyczne z Ameryki Północnej. Przemysł Drzewny nr 5 2009, s.25-28. Wydawnictwo Świat.
Kozakiewicz P., 2009:
Merawan (Hopea sp.) – drewno egzotyczne z Azji południowo-wschodniej i Oceanii. Przemysł Drzewny nr 3 2009, s.33-36. Wydawnictwo Świat.
Kozakiewicz P., Kościelniak C. , 2009:
Zebrano (Microberlinia brazzavillensis A. Chev.) – drewno egzotyczne z Afryki. Przemysł Drzewny nr 2 2009, s.11-14. Wydawnictwo Świat.
Kozakiewicz P., Szczęsna M., 2009:
Tonkowiec wonny (Dipteryx odorata (Abul.) Willd.) – drewno egzotyczne z Ameryki Południowej. Przemysł Drzewny nr 2 2009, s.7-10. Wydawnictwo Świat.
Kozakiewicz P., Milewska A., 2009:
Gumiak (Calophyllum  sp.) – drewno egzotyczne z południowo-wschodniej Azji. Przemysł Drzewny nr 1 2009, s.27-30. Wydawnictwo Świat.
Kozakiewicz P., 2009:
Ipe (Tabebuia sp.) – d