Szkoła Główna
Gospodarstwa
Wiejskiego
w Warszawie


dr hab. inż.
Pawel‚ Kozakiewicz
prof. SGGW

Wydział
Technologii
DrewnaArtykuly


Jankowska A., Kozakiewicz P., 2013: Comparison of thermal properties of selected wood species from Africa. Annals of Warsaw University of Life Sciences � SGGW, Forestry and Wood Technology No 82, s. 335-338

Krajewski A., Kozakiewicz P., 2013: Cardylomera spinicornis in kosipo - wood imported in Poland from Africa. Annals of Warsaw University of Life Sciences � SGGW, Forestry and Wood Technology No 83, s. 103-107.

Ma?kowski P., Kozakiewicz P., Zielenkiewicz T., 2013: Investigations of iron content in fossil oak from a medieval settlement in P?o?sk. Annals of Warsaw University of Life Sciences � SGGW, Forestry and Wood Technology No 83, s.201-205.

Jankowska A., Kozakiewicz P., 2013: The identification of charcoal from the archaeological finds in Risan (Montenegro).Drewno 2013, vol. 56, nr 190DOI: 10.12841/wood.1644-3985.031.06.

Jankowska A., Kozakiewicz P., 2013: Analiza dendrologiczna pr�bek drewna pochodz?cych z antycznych stanowisk w Szkodrze (Albania) oraz Risan (Czarnog�ra). Novensia 24, str 91 � 100. Wydanie I. Druk: Hussar Books Warszawa. O?rodek Bada? nad Antykiem Europy Po?udniowo-Wschodniej Uniwersytet Warszawski
Matejak M., Kozakiewicz P., 2012: Aus dem Noth- und H�lfsb�chlein von ... �ber gewisse kleine  Grabh�user aus Brettern. Annals of Warsaw University of Life Sciences � SGGW, Forestry and Wood Technology No 79, s. 19-22.

Dobrowolska E., Kozakiewicz P., 2012: Die S�gegatter in der deutschsprachigen Literatur des 19. Jh. Exner 1840- 1931. Annals of Warsaw University of Life Sciences � SGGW, Forestry and Wood Technology No 77, s. 171-178.

Kozakiewicz P., Dobrowolska E., 2012: Die S�gegatter in der deutschsprachigen Literatur des ersten H�lfte des 19. Jh. Annals of Warsaw University of Life Sciences � SGGW, Forestry and Wood Technology No 78, s. 167-174
Pełna lista moich publikacji z ostatnich lat znajduje się na stronie:
https://bw.sggw.pl/