Szkoła Główna
Gospodarstwa
Wiejskiego
w Warszawie


dr hab. inż.
Pawel‚ Kozakiewicz
prof. SGGW

Wydział
Technologii
DrewnaDydaktyka


Zajecia dydaktyczne

Prowadze zajecia dydaktyczne na kierunku TECHNOLOGIA DREWNA na studiach I, II i III stopnia, miedzy innymi z takich przedmiotow jak: Struktura drewna, Fizyka drewna, Mechanika drewna, Nauka o drewnie egzotycznym, Mikroklimat dla drewna zabytkowego. Prowadze rowniez wyklady na kierunku MEBLARSTWO np., Fizyka naturalnych materialow wloknistych i Wytrzymalosc materialow.

Materiały do cwiczen z przedmiotu Fizyka naturalnych materialow wloknistychsą dostepne na stronie https://wtd.sggw.edu.pl/piotr-mankowski/ 

Zachecam wszystkich Studentow do wyrazenia opinii  na temat zajec dydaktycznych i prowadzacych te zajecia  - wystarczy wypelnic ankiety w systemie eHMS, by miec realny wplyw na jakosc ksztalcenia (wieccej informacji na stronie
https://www.facebook.com/  i https://ehms.sggw.waw.pl/).
Wiecej informacji dotyczacych spraw studenckich znajduje sie na stronie https://samorzad.sggw.edu.pl/  
 

Prace dyplomowe

Pod moja opieka powstaja prace inzynierskie, magisterskie i doktorskie. Dotad zostalo wykonanych i pomysnie obronionych ponad 130 prac, a  kilka z nich uzyskalo wyroznienie.

Opracowania te moga miec charakter badawczy (rzadziej opisowy lub projektowy - patrz "Wymogi i zasady pisania prac dyplomowych" w zakladce "Materialy") i dotycza przede wszystkim analizy struktury oraz wlasciwosci fizycznych i mechanicznych drewna. Oprocz proponowanych przez mnie standardowych tematow prac dyplomowych (patrz "P8.Seminarium" w zakladce "Materialy"), mozna ustalic temat i zakres pracy na podstawie propozycji i indywidualnych zainteresowan Studenta. Takie ustalenia sa wrecz konieczne przy checi realizacji prac doktorskich.

Tematy prac doktorskich wykonanych pod moja opieka:

 • Wplyw sztucznego starzenia na wybrane wlasciwosci drewna egzotycznego (2012) - Agnieszka Jankowska
 • Wplyw parkietazy na odksztalcenia podobrazi drewnianych i stan zachowania warstw malarskich (2015) - Aleksandra Trochimowicz
 • Stabilizacja wymiarowa podlog drewnianych na podkladzie mineralnym z ogrzewaniem (2019) - Valerjan Romanovski
  Porozmawiajmy o podlogach
 • Badanie nieliniowych modeli wytrzymalosciowych dla zginania drewna (2021) - Grzegorz Koczan
Prace doktorskie w trakcie realizacji:
 • Wplyw pochodzenia genetycznego na wybrane wlasciwosci drewna swierkowego z powierzchni doswiadczalnej w Gluchowie - Patrycja Zaton,
 • Wplyw rozwiazan materialowo-konstrukcyjnych i czynnikow mikroklimatycznych na stan zachowania drewnianej zabudowy poobozowej Panstwowego Muzeum na Majdanku - Wojciech Korycinski
 • Własciwosci techniczne drewna jodły pospolitej (Abies alba Mill.)różnych pochodzeń z powierachni doświadczalnej w Rogowie - Muhammad EffsalHadinata

Wiecej informacji dotyczacych aspektow formalnych znajduje sie na stronie http://wtd.sggw.pl/Content/absolutorium-pliki-do-pobrania

Kolo Fotografikow Technologii Drewna przy Wydziale Technologii Drewna

Studenckie Kolo Fotografikow Technologii Drewna przy Wydziale Technologii Drewna SGGW w Warszawie powstalo 3 czerwca 2011 roku (wczesniej byla to sekcja przy Kole Naukowym Technologow Drewna).

Studenci w ramach Kola Fotografikow Technologii Drewna poglbiaja swoje zainteresowania przede wszystkim z zakresu fotografii cyfrowej studyjnej w tym fotografii makroskopowej i mikroskopowej (np. zdjecia struktury drewna i tworzyw drzewnych, efekty uszlachetniania powierzchni tych materialow, wplyw oswietlenia na efekty wizualne, aranzacja wnetrz), a takze technik analizy i przetwarzania obrazu (np. praktyczne zastosowanie programow komputerowych do "czyszczenia" starych zdjec i dokumentow). W ramach popularyzacji dorobku naukowego Kola organizowane sa konkursy i wystawy, a takze prezentowane postery i referaty na corocznych przegladach Kol‚ Naukowych. Przyklady takich prac znajduja sie ponizej.

Postery z serii "Kultura drewna wczoraj i dziÅ›":
1. Kociol‚ cmentarny z XVIII w. w Buku,
2. Kosciol Pokoju z XVIII w. w Jaworze,
3. Swieckie budownictwo o konstrukcji ryglowej w gminie Jawor.

Pomoce dydaktyczne:
Poster o typach struktury drewna "Mikrokosmos Technologa Drewna"

Modele zabytkowych obiektów drewnianych:
Chyza Lemkowska z Bartnego z poczatku XX w. stanowi dziedzictwo kultury regionalnej i jest wpisana do rejestru zabytkow. Jej model zostal‚ wykonany w skali 1:25 przez Marcina Nowackiego, Anne Michalska i Tomasza Peplowskiego pod opieka dr inz. Piotra Mankowskiego. Praca ta zostala nagrodzona na XL Przegladzie Dorobku Kol‚ Naukowych SGGW w Warszawie (zaprezentowana w sekcji inzynierskiej 13 grudnia 2013 roku).

Praca ta byla rowniez prezentowana na konferencji popularnonaukowej, ktora odbyla sie w Gminnym Osrodku Kulturalno-Oswiatowym w Lelisie w dniu 10 kwietnia 2014 - http://www.goko-lelis.eu/page/aktualnosci.html.
Marcin Nowacki, Anna Michalska i Tomasz Peplowski
zdobyli I miejsce w panelu architektoniczno-konstrukcyjnym na Miedzynarodowym Seminarium Kol‚ Naukowych w Olsztynie w dniu 14.05.2014 r. za prezentacje "DREWNIANE BUDOWNICTWO LEMKOWSZCZYZNY"  wykonana pod opieka dr inz. Piotra Mankowskiego.

Chata kurpiowska w skali 1:25 zostala wykonana przez Mariole Ogniewska i Sebastiana Sibilskiego pod opieka dr inz. Piotra Mankowskiego. Praca ta zostala nagrodzona na XLI Przegladzie Dorobku Kol Naukowych SGGW w Warszawie (zaprezentowana w sekcji "Czlowiek i otoczenie" 12 grudnia 2014 roku).

W dniu 15.01.2016 roku odbyl sie XLII Przeglad Dorobku Kol Naukowych SGGW w Warszawie zorganizowany przez Kola Naukowe dzialajace przy Wydziale Technologii Drewna. Przeglad ten zakonczyl sie sukcesem rowniez dla Kola Fotografikow Technologii Drewna.
Aleksandra Adamiec
zostala nagrodzona za referat "Konserwacja sal z Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu" (opiekun: dr inz. Piotr Mankowski) wygloszony w sekcji "Inzynieria", a Patrycja Zaton uzyskala wyroznienie za referat "Budowa anatomiczna zdrewnialych lodyg bambusa Guadua (Guadua angustifolia Kurth)" (opiekun: PawelKozakiewicz) wygloszony w sekcji "Swiat roslin i lesnictwo". GRATULACJE !!!

Opiekunem kola od czerwca 2011 do czerwca 2016 byl: Dr hab. inz. Pawel Kozakiewicz, prof. SGGW
Obecny opiekun kola (od lipca 2016): dr inz. Piotr Mankowski

Milośnikom fotografowania i uzytkownikom sprzetu fotograficznego polecam strone:
http://www.optyczne.pl/

Kolo SITLiD nr 13 przy Wydziale Technologii Drewna


Jednym z pierwszych kol Stowarzyszenia Inzynierow i Technikow Lesnictwa i Drzewnictwa, powolanego do zycia w 1951 roku, bylo nasze Kolo nr 13 przy Wydziale Technologii Drewna SGGW w Warszawie. Wiecej informacji o Stowarzyszeniu znajduje sie na stronie: http://www.sitlid.pl/

Do dzialan Kola nalezy miedzy innymi propagowanie nowoczesnej mysi technicznej oraz wiedzy z szeroko rozumianego drzewnictwa, a takze podnoszenie kultury technicznej, kwalifikacji i etyki zawodowej. Zadaniem Kola jest rowniez ponadpokoleniowa integracja srodowiska drzewnego - wspoltworza go nauczyciele akademiccy i studenci. Wspolorganizujemy i uczestniczymy w seminariach, konferencjach naukowych oraz szkoleniach z zakresu technologii drewna i dziedzin pokrewnych. Wspolpracujemy z roznymi osrodkami naukowymi oraz zakladami przemyslu drzewnego. Prowadzimy doradztwo oraz rzeczoznawstwo (ekspertyzy opinie i orzeczenia) z zakresu drzewnictwa, wsparte doswiadczeniem i potwierdzonymi uprawnieniami. Mlodsi czlonkowie kola zdobywaja doswiadczenie pod okiem starszych ekspertow i z czasem uzyskuja uprawnienia rzeczoznawcow.

Nasze publikacje ukazuja sie, miedzy innymi w czasopismie "Przemysl Drzewny" (wlascicielem tytulu jest SITLiD) - ukazujacym sie od 1950 roku.

Przez wiele lat "Przemysl Drzewny" wydawany byl w formie miesiecznika przez Wydawnictwo Naczelnej Organizacji Technicznej, nastepnie przez Wydawnictwo "Swiat" a ostatnio (od 2015 roku) w formie kwartalnika  "Przemysl Drzewny - Research & Development" Przemysl przez wydawnictwo Forestor Communication - http://forestor.przemysldrzewny.eu/

Obecnie w ramach Oddziału SITLiD w Warszawie ralizowane są projekty międzynarodowe:


Kontakt:
Przewodniczący Koła - Paweł Kozakiewicz

Sekretarz Koła - Agnieszka Jankowska
tel.: +48 22 5938634

Ksyloteka - wywiad dla Akademickiego Radia Kampus, 2011

Ksyloteki nazywane w XVIII wieku gabinetami drzewnymi to szczegone zbiory, skladajace siÄ™ z odpowiednio przecietych kawalkow drewna czesto o wymiarach zblizonych do ksiazek. Oprocz samych probek zbiory ksyloteczne zwykle zawieraja preparaty mikroskopowe oraz szczegolowe opisy dotyczace pochodzenia i budowy anatomicznej poszczegolnych gatunkow drewna, a takze jego wlasciwosci fizycznych, mechanicznych, technologicznych oraz zastosowan. Taki charakter ma ksyloteka im. Prof. dr hab. inz. Witolda Dzbenskiego przy Wydziale Technologii Drewna SGGW w Warszawie, ktora powstala w 1962 roku. Zgromadzone w niej informacje sa wykorzystwane miedzy innymi przy wykonywaniu prac dyplomowych, ekspertyz i przy prowadzeniu szkolen.

W ksylotece zgromadzone sa kolekcje drewna z roznych rejonow swiata.

Wiecej informacji znajduje sie na stronie: http://wtd.sggw.pl/Content/ksyloteka-imienia-profl.-witolda-dzbenskiego.html


.

Adresy wybranych stron internetowych zawierajacych informacje o drewnie, drzewnictwie i tematach pokrewnych:

 1. Opisy drewna i drzew:
  http://www.woodanatomy.ch/ - obrazy mikroskopowe drewna europejskiego wraz z kluczem do identyfikacji
  http://www.delta-intkey.com/wood/ - obrazy i dokladny opis budowy mikroskopowej drewna glownie tropikalnego
  http://tropix.cirad.fr/ - nazwy, wlasciwosci, obroka i zastosowanie drewna
  http://www.itd.poznan.pl/ - "Vademecum - uzytkowe gatunki drewna"
  http://insidewood.lib.ncsu.edu/welcome - baza pomocna przy identyfikacji drewna
  http://www.wood-database.com/  - nazwy, wlasciwosci i zastosowanie drewna
  https://www.itto.int/files/itto_project - atlas drewna tropikalnego
  https://www.atibt.org/en/news/746/eco-certified-african-timber - atlas drewna z Afryki
  http://www.holzanatomie.at/ - anatomia drewna z Europy i Ameryki Polnocnej
  https://sketchfab.com/maksm/collections/3d-virtual-wood-collection - obrazy makroskopowe drewna 3D
  http://www.ogrod.uw.edu.pl/cites/drzewa/cechy.htm - identyfikacja drewna w handlu miedzynarodowym
  http://f030091.ffpri.affrc.go.jp/index-E.html  - baza drewna z Japonii
  http://images.lib.ncsu.edu/luna/servlet/ - obrazy mikroskopowe drewna
  http://www.ogrod.uw.edu.pl/floratheca - rosliny tropikalne
  http://www.theplantlist.org/  - lista roslin z opisami
  http://www.puuproffa.fi/PuuProffa_2012/en/etusivu/welcome - o drewnie
  http://www.holzwurm-page.de/holzarten/holzart/ - informacje o drewnie
  https://drzewa.nk4.netmark.pl/ - o drzewach
  https://www.rpdp.hostingasp.pl/Default.aspx - rejestr pomnikowych drzew Polski
  http://www.drzewa.puszcza-bialowieska.eu/ - drzewa Puszczy Bialowieskiej
  https://www.monumentaltrees.com/en/ - monumentalne drzewa
  https://uses.plantnet-project.org/en/ - o wykorzystaniu roslin naszej planety
  http://www.encyklopedia.lasypolskie.pl/doku.php - encyklopedia lesna
  http://skamienialedrewno.pl/index.html - obrazy i opisy skamieniałego drewna
 2. Czasopisma:
  http://przemysldrzewny.eu/ - "Przemysl Drzewny Research & Development"
  http://gpd24.pl/ - "Gazeta Przemyslu Drzewnego"
  http://www.podloga.com/ - "Podloga - Magazyn Specjalistow"
  http://ladnydom.pl/ - "Ladny Dom - Budowa i Remont"
  http://www.parkieciarz.eu/  - "Parkieciarz.eu - Czasopismo dla Parkieciarzy, Projektantow i Inwestorow"
  http://www.pparkiet.pl/ - "Profesjonalny Parkiet - Fachowe Pismo dla Branzy Parkieciarskiej"
  http://www.holzzentralblatt.pl/ - Holz-Zentralblatt Polska
  http://www.kurierdrzewny.pl/ - "Kurier Drzewny"
  http://www.przemysldrzewny.pl/rynek_drzewny.html - "Rynek Drzewny"
  http://agro.icm.edu.pl/agro/  - "Biuletyn Informacyjny" Osrodka Badawczo-Rozwojowego Przemyslu Plyt Drewnopochodnych w Czarnej Wodzie
  http://www.lakiernictwo.net/ - "Lakiernictwo Przemyslowe"
  http://www.lasy.gov.pl/informacje/echa-lesne/ - "Echa Lesne"
  http://www.laspolski.pl/ - "Las Polski"
  http://terazmedia.nazwa.pl/pparkiet/ - "Profesjonalny Parkieciarz"
  http://fachowydekarz.pl/ - "Dekarz & Ciesla"
  http://www.academia.pan.pl/ - "Academia" Magazyn Polskiej Akademii Nauk
 3. Periodyki naukowe:
  http://annals-wuls.sggw.pl/ , http://wtd.sggw.pl/Content/annals-wuls.html
  - Annals of Warsaw University of Life Science - SGGW, Forest and Wood Technology
  http://www.itd.poznan.pl/ - Drewno
  http://www.novae.uw.edu.pl/polskie/publikacje.htm - Novensia
  http://www.ffp.au.poznan.pl/index.en.html - Folia Forestalia Polonica, Series B - Wood Science
  http://ffp.ibles.pl/
  - Folia Forestalia Polonica, Series A - Forestry
  http://sylwan.ibles.waw.pl/pls/ - Sylwan
  http://www.springer.com/forestry/ - European Journal of Wood and Wood Products
  http://www.woodresearch.sk/intro.php - Wood Research
  http://www.degruyter.com/view/j/hfsg - Holzforshung
  http://www.npt.up-poznan.net/en/editors/
  - Science Nature Technologies
  http://drvnaindustrija.sumfak.hr/ - Drvna Industrija
  http://www.naukaonline.pl/news - Academia
  http://www.portalwiedzy.pan.pl/ - Nauka
  https://punktacjaczasopism.pl/rez.php - punktacja czasopism
 4. Portale drzewne:
  http://www.drewno.pl/  - Drewno.pl Sp.z o.o.
  http://www.drewno.net/  - Woodmedia Sp. z o.o.
  http://www.drzewnictwo.pl/ - Wydawnictwo Åšwiat Sp. z o.o.
  http://www.przemysldrzewny.pl/ - Polska Izba Gospodarcza Przemyslu Drzewnego
  http://www.oigpm.org.pl/ - Ogolnopolska Izba Gospodarcza Producentow Mebli
  http://www.meble.pl/ - meble, wnetrza, akcesoria
  http://www.woodweb.com/ - Woodworking Industry Information
  http://www.woodworkerssource.com/ - Woodworkers Source
  https://www.woodmagazine.com/wood-supplies/wood-species - Wood Magazine
  http://www.cabi.org/infotree/forest-products/ - forest, trees, wood
  http://www.woodwisdom.net/ - miedzynarodowe konsorcjum
  https://www.facebook.com/ - WTD na Facebook-u
  http://www.photo365.co/u/wtdsggw - Drewniaki
  http://forum-holzbau.pl/ - Forum Holzbau Polska
  http://blogs.napier.ac.uk/cwst/ - Centre for Wood Science and Technology
  https://www.swedishwood.com/  - Szwedzki portal o drewnie
  https://www.woodsolutions.com.au/ - drewno w budownictwie
  https://firmylesne.pl/pokaz/kontakt - firmy leśne

Podmioty naukowe i gospodarcze oraz stowarzyszenia zwiazane z drzewnictwem:

 1. Jednostki naukowe:
  http://wtd.up.poznan.pl/ - Wydzial Technologii Drewna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
  http://www.itd.poznan.pl/ - Instytut Technologii Drewna w Poznaniu
  http://www.obrppd.com.pl/ - Osrodek Badawczo-Rozwojowy Przemyslu Plyt Drewnopochodnych w Czarnej Wodzie
  http://www.ukw.edu.pl/jednostka/ - Katedra Konstrukcji Drewnianych, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
  http://www.itb.pl/zaklady/zaklad-konstrukcji-i-elementow-budowlanych - Instytut Techniki Budowlanej, Zaklad Konstrukcji i Elementow Budowlanych
  https://www.sgsp.edu.pl/wibp/kprigp/zsitp - Zaklad Spalania i Teorii Pozarow, Szkola Glowna Sluzby Pozarniczej w Warszawie
  http://www.fpl.fs.fed.us/ - Forest Products Laboratory, U.S. Department of Agriculture
  http://ciitt.sggw.pl/ - Centrum Innowacji i Transferu Technologii SGGW
  http://www.iwnirz.pl/ - Instytut Wolkien Naturalnych i Roslin Zielarskich
  http://www.instytucja.pan.pl/index.php/wydziay/wydzia-ii - Polska Akademia Nauk Wydzial II Nauk Biologicznych i Rolniczych
 2. Stowarzyszenia:
  http://www.iawa-website.org/
  - International Association of Wood Anatomists (IAWA)
  http://www.iufro.org/iufro/ - IUFRO (International Union of Forest Research Organizations)
  http://www.european-foresters.org/ - UEF (Union of European Foresters)
  http://www.icom-cc.org/ - International Council of Museums
  http://www.sitlid.pl/ - Stowarzyszenie Inzynierow Technikow Lesnictwa i Drzewnictwa (SITLiD)
  https://www.facebook.com/StowarzyszenieTechnologowDrewna/ - Stowarzyszenie Technologow Drewna
  https://www.apawood.org/ - The Engineered Wood Association (APA)
  http://www.cei-bois.org/ - Europejska Konfederacja Przemyslu Drzewnego (CEI-Bois)
  http://www.parquet.net/ - Europejska Federacja Przemyslu Parkietowego (FEP)
  http://www.parkieciarzepolscy.com.pl/ - Stowarzyszenie Parkieciarze Polscy
  http://www.parkieciarzeosp.com.pl/ - Ogolnopolskie Stowarzyszenie Parkieciarzy
  http://www.psmb.wroclaw.pl/ - Polskie Stowarzyszenie Mykologow Budownictwa
  http://www.sppd.pl/ - Stowarzyszenie Producentow Plyt Drewnopochodnych w Polsce
  http://www.european-foresters.org/ - The Union of European Foresters
  http://epal.org.pl/ - Ogolnopolski Zwiazek Pracodawcow Producentow Europalet - Polski Komitet Narodowy EPAL
  http://www.domydrewniane.org/ - Stowarzyszenie Dom Drewniany
  http://wychowankowiesggw.pl/ - Stowarzyszenie Wychowankow SGGW
  https://poid.eu/pl - Zwazek Polskie Okna i Drzwi
  http://www.muzeaskansenowskie.eu/ - Stowarzyszenie Muzeow na Wolnym Powietrzu
 3. Firmy:
  http://www.barlinek.com.pl/
  - "Barlinek S.A."
  http://www.biuro-styl.pl/pl/
  - "Biuro Styl Sp. z o.o."
  http://www.dlh-poland.com/  - "DLH - Poland Sp. z o.o."
  http://dovista.pl/ - Dovista Polska
  http://www.forte.com.pl/ - "Fabryki Mebli Forte S.A."
  http://www.romanowscy.com/ - Firma Stolarstwo Bracia Romanowscy
  http://www.kppd.pl/ - Koszalińskie Przedsiebiorstwo Przemyslu Drzewnego - Szczecinek S.A."
  http://www.label.pl/ - "LAB-EL Elektronika Laboratoryjna Sp.J."
  http://www.nowystyl.pl/  - "Nowy Styl Sp. z o.o."
  http://www.pfleiderer.pl/
    - "Pfleiderer Grajewo S.A."
  http://www.maxbud.com.pl/ - "P.H.U.P. MAXBUD Sp. z o.o."
  http://www.poltarex.pl/ - "Przedsiebiorstwo Przemyslu Drzewnego POLTAREX Sp. z o.o."
  http://www.schody-chudzinski.com/  - Schody Chudzinski
  http://www.serwisdrzewny.pl/ - Serwis Drzewny
  http://www.stelmet.com/ - "Stelmet Sp. z o.o S.K.A"
  http://www.woodclub.pl/  - "Szkarlat"
  http://www.tartakjww.pl/
    - "Tartak i Zaklad Stolarski Janina i Waclaw Witkowscy Sp.J"
  http://www.tyble.pl/ - "Tartak Tyble Sp. z o.o"
  http://woodyou.pl/  - WOODYOU Sebastian Grabarczyk

Inne przydatne strony internetowe:

 1. Klimat, pogoda i dane meteo:
  https://climate.nasa.gov/ - zmiany klimatyczne
  http://www.meteo.pl/
  - aktualna prognoza pogody
  http://www.meteo.waw.pl/ - demonstracyjna stacja meteorologiczna - poludniowa Warszawa; dane od 2000 roku
  http://www.meteo.org.pl/ - prognoza pogody
 2. Gospodarka lesna i ochrona przyrody:
  http://www.lasy.gov.pl/ - Lasy Panstwowe
  http://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/ - Bank danych o lasach (mapy)
  http://www.nauka.tpn.pl/ - Tatrzanski Park Narodowy
  http://kampinoski-pn.gov.pl/ - Kampinoski Park Narodowy
  http://www.fsc.pl - FSC (Forest Sterwardship Council) Polska
  http://info.fsc.org/ - FSC International Center
  http://www.wwf.pl/ - WWF (World Wide Fund For Nature) Polska
  http://www.iucn.org/ - IUCN (The World Conservation Union)
  http://www.cites.org/ - CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora)
  http://www.itto.int/ - ITTO (International Tropical Timber Organization)
  http://www.forestsforever.org.uk/ - Forests Forever
  https://www.pefc.pl/ - PEFC Polska (Programme for the Endorsement of Forest Certification)
  https://www.waldwissen.net/ - o lesie i drewnie
 3. Skanseny i muzea:
  http://mwmskansen.pl/ - Muzuem Wsi Mazowieckiej w Sierpcu
  http://www.sucha.podlasie.pl/ - Muzueum Architektury Drewnianej Regionu Siedleckiego
  http://www.muzeumrolnictwa.pl/ - Muzueum Rolnictwa w Ciechanowcu
  http://www.muzeum-wdzydze.gda.pl/ - Muzeum - Kaszubski Park Etnograficzny
  http://www.wilanow-palac.pl/ - Muzeum Palacu Krola Jana III Sobieskiego w Wilanowie
  http://www.zamek-krolewski.pl/ - Zamek Krolewski w Warszawie - Muzeum
  https://artsandculture.google.com/partner/musee-dorsay-paris - Musee d'Orsay, Paris
  https://www.louvre.fr/en/visites-en-ligne - Louvre
  https://artsandculture.google.com/streetview/palace-of-versailles - Palace of Versailles
  https://artsandculture.google.com/partner/rijksmuseum?hl=en - Rijksmuseum
  https://www.nasa.gov/glennvirtualtours - Glenn Research Center
  https://naturalhistory2.si.edu/vt3/NMNH/ - National Museum of Natural History
  https://nimoz.pl/dzialalnosc/wydawnictwa/o-wydawnictwach - problematyka muzealna
 4. Wyczarowane z drewna:
  http://galileusz.net/ - zegary drewniane
  http://www.mardula.com.pl/ - pracownia lutnicza
  https://pl.pinterest.com/explore/natural-wood-furniture/ - meble naturalistyczne
  http://www.treesculpting.co.uk/gallery.html
  - drzewne rzezby
  http://fullgrown.co.uk/ - ksztaltowanie drzew
 5. Kompendium wiedzy:
  http://www.im-future.eu/ - edukacja: meblarstwo
  http://www.wolframalpha.com/ - wiedza inzynierska
  http://www.falstad.com/mathphysics.html - aplety edukacyjne
  https://www.edukator.pl/ - materialy dydaktyczne
  http://www.pkm.edu.pl/ - podstawy konstrukcji maszyn
  https://www.youtube.com/channel/ - CGP Gray
  https://www.youtube.com/user/crashcourse - Crash Course
  https://www.youtube.com/channel/ - Polimaty
  https://www.youtube.com/channel/
  - Smarter Every Day
  https://www.youtube.com/channel/ - Vsauce
  https://issuu.com/search?q=wood - ksiaki o drewnie
  https://www.mycobank.org/ - baza nazw grzybow
  http://www.indexfungorum.org/names/names.asp - baza nazw grzybow
  https://youtube.com/c/inanutshell - w skrocie i na temat
  https://www.ted.com/ - TED
 6. Rozne
  http://www.cig.poznan.pl/index.php/opis-brakarz - program brakarz
  http://www.enqa.eu/wp-content/uploads/2014/10/esg-draft-endorsed-by-bfug.pdf - European Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area - ESG
  http://wokinfo.com/poland/ - Web of Science
  http://dnfi.org/  - Discover Natural Fibres Initiative
  https://www.ted.com/ - Technology, Entertainment, Design
  https://www.youtube.com/channel/ - Porozmawiajmy o podlogach
  https://www.americanhardwood.org/en/library/podcasts - o lasach i drewnie


2011

Spotkanie z mlodzieza w Zespole Szkol‚ Ponadgimnazjalnych w Wieruszowie - marzec 2011

W ramach promocji Wydzialu Technologii Drewna odbylo sie spotkanie z mlodzieza z klas Technikum Budowlanego w Wieruszowie, polaczone z wykladem o zastosowaniu drewna egzotycznego w budownictwie.

http://www.zsp.wieruszow.pl/20102011/drewno.html


Wielka Majowka SGGW - wywiad dla Radia dla Ciebie - maj 2011


Co rocznie w maju odbywaja sie Dni Otwarte SGGW podczas ktorych wszystkie wydzialy prezentuja swoja oferte edukacyjna, a przyszli studenci moga szczegolowo zapoznac sie z zasadami rekrutacji na studia. Dniom tym towarzyszy szereg atrakcji: pokazy, wystawy, wystepy, koncerty, wyklady, konkursy, ciekawostki.
Naprawa instrumentarska i badania akustyczne drewnianej plyty rezonansowej zabytkowego pianina Ed. Seiler (o ktorym mowa w wywiadzie)  tj. jego kompleksowa konserwacja i odzyskanie pelnych funkcji uzytkowych wykonane zostaly w ramach pracy magisterskiej przez Filipa Pytkowskiego. Efekt przedstawiono ponizej (fotografia zestawiajaca polowki pianina przed i po naprawie). Uzupelniajaco zamieszczona jest takze wizualizacja 3D pianina Ed. Seiler, rowniez wykonana przez mgr inz. Filipa Pytkowskiego.


2010

Seminarium rzeczoznawcow parkieciarstwa - pazdziernik 2010

W dniach 8-9 pazdziernika 2010 r. w ramach spotkania szkoleniowego goscilismy na naszym Wydziale specjalistow zrzeszonych w Zwiazku Rzeczoznawcow z Zakresu Parkieciarstwa i Posadzek Drewnianych. Tematem wiodacym byl wplyw mikroklimatu pomieszczen na zachowanie sie drzewnych materiaow podlogowych (dynamika i zakres zmian wilgotnosci i wymiarow).  

http://www.parkietekspert.pl/