Szkoła Główna
Gospodarstwa
Wiejskiego
w Warszawie


dr hab. inż.
Paweł Kozakiewicz
prof. SGGW

Wydział
Technologii
DrewnaMateriały

Rozpoznawanie drewna liścistego pierścieniowonaczyniowego
Pobierz (389 kb)
(dodano 18.10.2018)

Program ćwiczeń ze Struktury drewna
Pobierz (47 kb)
(dodano 02.10.2018)

Sylabus - Struktura drewna 2018/19
Pobierz (218 kb)
(dodano 02.10.2018)

Egzamin SD - arkusz egzaminacyjny
Pobierz (33 kb)
(dodano 24.01.2018)

Egzamin SD - przykładowy test
Pobierz (113 kb)
(dodano 24.01.2018)

Podział wad drewna
Pobierz (443 kb)
(dodano 04.01.2017)

2015/16 TEMATY REFERATÓW Z WAD DREWNA
Pobierz (59 kb)
(dodano 30.11.2015)

Rozpoznawanie drewna egzotycznego
Pobierz (128 kb)
(dodano 30.11.2015)

Rozpoznawanie drewna drzew sadów owocowych
Pobierz (252 kb)
(dodano 19.11.2015)

Rozpoznawanie drewna liściastego rozpierzchłonaczyniowego
Pobierz (697 kb)
(dodano 13.11.2015)

Różnicowanie i dojrzewanie komórek
Pobierz (93 kb)
(dodano 20.10.2015)

Rozpoznawanie drewna iglastego
Pobierz (473 kb)
(dodano 05.10.2015)

Biel i twardziel
Pobierz (242 kb)
(dodano 05.10.2015)

Budowa anatomiczna drewna
Pobierz (1724 kb)
(dodano 05.10.2015)

Budowa rośliny drzewiastej
Pobierz (1077 kb)
(dodano 05.10.2015)

Botanika - tematyka do sprawdzianu
Pobierz (27 kb)
(dodano 05.10.2015)

Sylabus - Mechanika drewna 2018/19
Pobierz (256 kb)
(dodano 27.02.2019)

Przykład testu z fizyki drewna
Pobierz (243 kb)
(dodano 22.11.2018)

Fizyka drewna w teorii i zadaniach (książka)
Pobierz (29822 kb)
(dodano 04.10.2018)

Sylabus - Fizyka drewna 2018/19
Pobierz (211 kb)
(dodano 02.10.2018)

Przykład testu z mechaniki drewna
Pobierz (121 kb)
(dodano 11.05.2017)

Materiały pomocnicze do ćwiczeń z fizyki drewna PAWEŁ KOZAKIEWICZ
Pobierz (12832 kb)
(dodano 18.11.2016)

Inżynieria materiałów drzewnych
Pobierz (6489 kb)
(dodano 07.02.2016)

Wykresy wilgotności równoważnej i gęstości drewna
Pobierz (1024 kb)
(dodano 05.11.2013)

Fizyka drewna wzory
Pobierz (68 kb)
(dodano 06.10.2013)

Przykładowy test egzaminacyjny
Pobierz (162 kb)
(dodano 09.05.2019)

Wytyczne do zwartości referatu o wybranym rodzaju drewna
Pobierz (0 kb)
(dodano 04.03.2019)

Sylabus - Nauka o drewnie egzotycznym 2018/19
Pobierz (263 kb)
(dodano 27.02.2019)

Drewno egzotyczne Ameryka i Azja (fiszki) - Partycja Zatoń (ciężki plik - trzeba chwilę poczekać na załadowanie)
Pobierz (12544 kb)
(dodano 08.01.2017)

Drewno egzotyczne Afryka (fiszki) - Patrycja Zatoń (wskazana ciepliwość przy ładowaniu pliku)
Pobierz (27325 kb)
(dodano 03.01.2017)

Tematyka i układ ćwiczeń 2016
Pobierz (49 kb)
(dodano 17.02.2016)

Zestaw norm (European Standards)
Pobierz (30 kb)
(dodano 07.03.2015)

Rozpoznawanie - spis gatunków drewna
Pobierz (69 kb)
(dodano 07.10.2013)

Zadanie projektowe - 1 strona
Pobierz (35 kb)
(dodano 14.10.2018)

Zadanie projektowe - treść
Pobierz (69 kb)
(dodano 14.10.2018)

Spis norm z zakresu ochrony dóbr kultury
Pobierz (433 kb)
(dodano 14.10.2018)

Sylabus - Mikroklimat dla drewana zabytkowego 2018/19
Pobierz (210 kb)
(dodano 02.10.2018)

Wilgotność równoważna drewna - tabela
Pobierz (32 kb)
(dodano 09.10.2016)

Klimat a drewno zabytkowe - dawna i współczena wiedza o drewnie
Pobierz (10915 kb)
(dodano 07.02.2016)

Przykładowy TEST - mikroklimat dla drewna zabytkowego
Pobierz (120 kb)
(dodano 02.12.2015)

Klimat a drewno - zbiór zadań
Pobierz (2605 kb)
(dodano 15.10.2013)

Szablon prezentacji
Pobierz (63 kb)
(dodano 26.03.2019)

Propozycje tematyki prac dyplomowych
Pobierz (128 kb)
(dodano 21.03.2019)

Sylabus - Seminarium inżynierskie I TD - grupa 3 2018/19
Pobierz (259 kb)
(dodano 08.03.2019)

Prace dyplomowe - wymagania i zasady pisania
Pobierz (214 kb)
(dodano 03.03.2019)

Kodes etyki pracownika naukowego
Pobierz (582 kb)
(dodano 02.03.2019)

Paulownia
(Paulowania sp.)
Pobierz (2683 kb)
(dodano 02.10.2018)

Wenge
Wenge (Millettia laurentii De Wild.)
Pobierz (840 kb)
(dodano 04.11.2013)

Orzech czarny
American walnut (Juglans nigra L.)
Pobierz (835 kb)
(dodano 22.10.2013)

Daglezja zielona
Douglas fir (Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco)
Pobierz (667 kb)
(dodano 21.10.2013)

Kasztanowiec zwyczajny
European horse-chestnut (Aesculus hippocastanum L.)
Pobierz (584 kb)
(dodano 20.10.2013)

Czeremcha amerykańska
American cherry (Prunus serotina Ehrh.)
Pobierz (749 kb)
(dodano 19.10.2013)

Dąb czerwony
American red oak (Quercus rubra L.)
Pobierz (640 kb)
(dodano 19.10.2013)

Morwa biała
Mulberry (Morus alba L.)
Pobierz (783 kb)
(dodano 19.10.2013)

Żywotnik olbrzymi
Western red cedar (Thuja plicata Donn. ex D. Don)
Pobierz (571 kb)
(dodano 19.10.2013)

Kozakiewicz Paweł 2010: Wpływ temperatury i wilgotności na wytrzymałość na ściskanie wzdłuż włókien wybranych rodzajów drewna o zróżnicowanej gęstości i budowie anatomicznej
Pobierz (6625 kb)
(dodano 22.01.2018)

Monder M.J., Kozakiewicz P., Jankowska A., 2017: Effect of Anatomical Structure of Shoots in Different Flowering Phase on Rhizogenesis of Once-blooming Roses
Pobierz (1340 kb)
(dodano 07.10.2017)

Koczan G., Kozakiewicz P., 2017: The role of shear stress in the bending strength test of short and medium length specimens of clear wood
Pobierz (2695 kb)
(dodano 07.10.2017)

Trzciński G., Kozakiewicz P., Selwakowski R., 2017: The technical aspect of using timber in the construction of forest roads
Pobierz (446 kb)
(dodano 07.10.2017)

Kozakiewicz P., Monder S., 2016: Physical and mechanical properties and anatomy of metasequoia wood (Metasequoia glyptostroboides Hu et Cheng)
Pobierz (329 kb)
(dodano 06.02.2017)

Kurowska A., Kozakiewicz P., 2016: Determination of the wettability of European lime wood (Tilia cordata Mill.) as sculptures and painting supports material
Pobierz (329 kb)
(dodano 06.02.2017)

Mańkowski P., Kozakiewicz P., Krzosek S., 2016: The maximum moisture content of lime wood impregnated with Paraloid B-72 solution in butyl acetate
Pobierz (269 kb)
(dodano 06.02.2017)

Koczan G., Kozakiewicz P., 2016: Comperative analysis of compression and buckling of European beech wood (Fagus sylvatica L.)
Pobierz (319 kb)
(dodano 06.02.2017)

Policińska-Serwa A., Kozakiewicz P., Krzosek S., 2016: Compression strength parallel to grain of structural ekki wood
Pobierz (253 kb)
(dodano 06.02.2017)

Mańkowski P., Kozakiewicz P., Krzosek S., 2016: Compression strength parallel to grain of lime wood impregnated with Paraloid B-72 solution in butyl acetate
Pobierz (209 kb)
(dodano 06.02.2017)

Kurowska A., Kozakiewicz P., 2016: Influence of ultraviolet radiation on colour of European ash sapwood and heartwood (Fraxinus excelsior L.)
Pobierz (374 kb)
(dodano 06.02.2017)

Kurowska A., KozakiewiczP., 2016: Determination of the wettability of gaboon wood (Aucoumea klaineana Pierre)
Pobierz (177 kb)
(dodano 06.02.2017)

Kozakiewicz P., Burda A., 2016: Physical and mechanical properties and anatomy of breaking buckthorn wood (Frangula alnus Mill.)
Pobierz (251 kb)
(dodano 06.02.2017)

Paweł Kozakiewicz 2005: Materiały pomocnicze do ćwiczeń z fizyki drewna
Pobierz (12832 kb)
(dodano 18.11.2016)

Paweł Kozakiewicz, Sławomir Krzosek 2013: Inżynieria materiałów drzewnych.
Wydanie I. Wydawnictwo SGGW. Warszawa.
Pobierz (6489 kb)
(dodano 07.02.2016)

Paweł Kozakiewicz, Mieczysław Matejak 2013: Klimat a drewno zabytkowe.
Dawna i współczesna wiedza o drewnie. Wydanie IV zmienione. Wydawnictwo SGGW. Warszawa.
Pobierz (10915 kb)
(dodano 07.02.2016)

Paweł Kozakiewicz 2006: Klimat a drewno - zbiór zadań
Wydanie II. Wydwnictwo SGGW. Warszawa.
Pobierz (3379 kb)
(dodano 07.02.2016)

2015 Sylwan
Kozakiewicz P., Życzkowski W., 2015: Właściwości fizyczne i mechaniczne oraz budowa anatomiczna drewna jałowca pospolitego (Juniperus communis L.). Sylwan 159 (2): 151-159.
Pobierz (599 kb)
(dodano 28.11.2015)

2010 Sylwan
Sławomir Monder, Paweł Kozakiewicz, Ewa Iwanek, 2010: Naturalna palność wybranych gatunków drewna z Afryki. Sylwan 154 (10): 721−728.
Pobierz (128 kb)
(dodano 19.11.2014)

2013 Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW Forestry and Wood Technology
Paweł Kozakiewicz, Mieczysław Matejak 2013: Um die Beginn „der Spanplatten“, der Rohstoffe, Technologie und Anwendungen aus der deutschsprachigen Literatur des 17. bis 20. Jh. Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW Forestry and Wood Technology № 83, 2013: 90-97.
Pobierz (258 kb)
(dodano 19.11.2014)

2013 Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW Forestry and Wood Technology
Piotr Mańkowski, Paweł Kozakiewicz, Tomasz Zielenkiewicz., 2013: Investigations of iron content in fossil oak from a medieval settlement in Płońsk. Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW Forestry and Wood Technology № 83, 2013: 201-205.
Pobierz (837 kb)
(dodano 19.11.2014)

2013 Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW Forestry and Wood Technology
Ewa Dobrowolska, Paweł Kozakiewicz, Mieczysław Matejak, 2003: Ozon und Holz. Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW Forestry and Wood Technology № 82, 2013: 197-203.
Pobierz (324 kb)
(dodano 19.11.2014)

2013 Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW Forestry and Wood Technology
Agnieszka Jankowska, Paweł Kozakiewicz, 2013: Comparison of thermal properties of selected wood species from Africa. Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW Forestry and Wood Technology № 82, 2013: 335-338.
Pobierz (301 kb)
(dodano 19.11.2014)

2011 Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW Forestry and Wood Technology
Paweł Kozakiewicz, Piotr Mańkowski, Ewa Wiłkoć, 2011: Evaluation of Paraloid B-72 lime wood reinforcement efficiency. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW Forestry and Wood Technology No 74, 2011: 216-220.
Pobierz (288 kb)
(dodano 16.11.2014)

2011 Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW Forestry and Wood Technology
Agnieszka Jankowska, Paweł Kozakiewicz, Magdalena Szczęsna, 2011: The study of color changes of chosen species of wood from South America caused by transparent coatings and light action. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW Forestry and Wood Technology No 74, 2011: 120-124.
Pobierz (297 kb)
(dodano 16.11.2014)

2011 Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW Forestry and Wood Technology
Waldemar Jaskółowski, Paweł Kozakiewicz, 2011: Investigation of chosen species of wood, which are used for floor, reaction to fire. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW Forestry and Wood Technology No 74, 2011: 130-133.
Pobierz (456 kb)
(dodano 16.11.2014)

2010 Annals of Warsaw University of Live Science – SGGW Forestry and Wood Technology
Agnieszka Jankowska, Paweł Kozakiewicz, Magdalena Szczęsna 2010: Discoloration of bilinga (Nauclea diderrichii (De Wild. & Th.Dur.) Merr.) and iroko (Milicia excelsa (Welw.) C.C.Berg.) wood, caused by coatings and light aging. Annals of Warsaw University of Live Science – SGGW Forestry and Wood Technology No 71, 2010: 270-274.
Pobierz (329 kb)
(dodano 16.11.2014)

2010 Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW Forestry and Wood Technology
Agnieszka Kurowska, Paweł Kozakiewicz, Piotr Borysiuk, 2010: An attempt at the use of laboratory density analyzer for determination of solid wood cross section density distribution. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW Forestry and Wood Technology No 71, 2010: 435-439.
Pobierz (670 kb)
(dodano 16.11.2014)

2010 Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW Forestry and Wood Technology
Paweł Kozakiewicz, Magdalena Szczęsna, Małgorzata Tomczak., 2010: Shrinkage and swell in pine wood coming from XIX-th century constructional wood. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW Forestry and Wood Technology No 71, 2010: 374-377.
Pobierz (227 kb)
(dodano 16.11.2014)

2010 Annals of Warsaw University of Life Science – SGGW Forestry and Wood Technology
Waldemar Jaskółowski, Paweł Kozakiewicz, Marek Szwed, 2010: Thermogravimetric research on the influence of wood species on its thermal decomposition. Annals of Warsaw University of Life Science – SGGW Forestry and Wood Technology No 71, 2010: 296-299.
Pobierz (465 kb)
(dodano 16.11.2014)

2010 Annals of Warsaw University of Life Science – SGGW Forestry and Wood Technology
Waldemar Jaskółowski, Paweł Kozakiewicz, Marek Popławski., 2010: Study on the influence of thickness of dust layer to ignition temperature in selected types of exotic woods. Annals of Warsaw University of Life Science – SGGW Forestry and Wood Technology 71, 2010: 300-303.
Pobierz (573 kb)
(dodano 16.11.2014)

2010 Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW Forestry and Wood Technology
Agnieszka Kurowska, Paweł Kozakiewicz., 2010: Density and shear strength as solid wood and glued laminated timber suitability criterion for window woodwork manufacturing. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW Forestry and Wood Technology No 71, 2010: 429-434.
Pobierz (306 kb)
(dodano 16.11.2014)

2009 Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW Forestry and Wood Technology
Paweł Kozakiewicz, Ewa Dobrowolska., 2009: Wasserangetriebene Sägegatter in der deutschen Literatur des 17. Jh. Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW Forestry and Wood Technology No 68, 2009: 424-430.
Pobierz (1901 kb)
(dodano 16.11.2014)

2009 Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW Forestry and Wood Technology
Piotr Beer, Paweł Kozakiewicz, Piotr Sawosz., 2009: Laser use to evaluate fire resistance of solid wood. Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW Forestry and Wood Technology No 68, 2009: 11-14.
Pobierz (311 kb)
(dodano 16.11.2014)

Annals of Warsaw Agricultural University - SGGW, Forestry and Wood Technology
Paweł Kozakiewicz, Mieczysław Matejak, 2005: Maschinen zum Biegen des Holzes zu Beginn des 19. Jh. Annals of Warsaw Agricultural University - SGGW Forestry and Wood Technology No 56, 2005: 358-362
Pobierz (458 kb)
(dodano 14.11.2014)

Annals of Warsaw Agricultural University - SGGW, Forestry and Wood Technology
Witold Dzbeński, Pawel Kozakiewicz, 2005: Maple wood in masterpieces of religious art. Annals of Warsaw Agricultural University - SGGW, Forestry and Wood Technology No 56, 2005: 214-218
Pobierz (1225 kb)
(dodano 14.11.2014)

2005 Folia Forestalia Polonica. Series B - Wood Science
Mirela Tulik, Paweł Kozakiewicz Some physical and mechanical properties of pine wood (Pinus sylvestris L.) from excluded zones around the Chernobyl power station: Folia Forestalia Polonica. Series B - Wood Science, Issue 36 (2005): 3-14
Pobierz (1025 kb)
(dodano 18.10.2013)

2002 Folia Forestalia Polonica. Series B - Wood Science
Witold Dzbeński, Paweł Kozakiewicz 2002: Untersuchung von verkohltem Ausgrabungsholz aus flachgelegenen Kulturschichten. Folia Forestalia Polonica. Series B - Wood Science, Issue 33 (2002):15-2.
Pobierz (2219 kb)
(dodano 18.10.2013)

1999 Folia Forestalia Polonica. Series B - Wood Science
Danuta Krutul, Paweł Kozakiewicz 1999: Content of mineral substances in oak wood under influence of water environment for many years: Folia Forestalia Polonica. Series B - Wood Science, Issue 30 (1999): 95-102
Pobierz (2012 kb)
(dodano 18.10.2013)

1998 Folia Forestalia Polonica. Series B - Wood Science
Donata Krutul, Paweł Kozakiewicz, 1998: The contents of some chemical substances in the birch wood attacked by Piptoporus betulinus (Bull. ex Fr.) P. Karst.: Folia Forestalia Polonica. Series B - Wood Science, Issue 29 (1998): 39-49
Pobierz (2293 kb)
(dodano 18.10.2013)

Anatomia i patologia drewna - przykładowy test
Pobierz (106 kb)
(dodano 28.11.2015)

Mikroklimat a drewno - przykładowy test
Pobierz (94 kb)
(dodano 20.11.2015)

Fizyka drewna w teorii i zadaniach (książka)
Pobierz (29822 kb)
(dodano 04.10.2018)

Sylabus - Fizyka naturalnych materiałów włóknistych 2018/19
Pobierz (213 kb)
(dodano 02.10.2018)

Przykładowy sprawdzian z wiedzy wykładowej 2016
Pobierz (116 kb)
(dodano 10.01.2016)

Podział naturalnych materiałów włóknistych
Pobierz (251 kb)
(dodano 25.11.2015)

Sylabus - Mechanika niszczenia materiałów 2018/19
Pobierz (253 kb)
(dodano 27.02.2019)

Egzamin z Mechaniki Niszczenia Materiałów - przykładowy test
Pobierz (121 kb)
(dodano 08.05.2017)

Sylabus - Wytrzymałość materiałów 2018/19
Pobierz (255 kb)
(dodano 27.02.2019)

Szkło w meblarstwie
Pobierz (972 kb)
(dodano 18.10.2018)

Egzamin z wytrzymałości materiałów - przykładowy test
Pobierz (120 kb)
(dodano 09.05.2017)