Szkoła Główna
Gospodarstwa
Wiejskiego
w Warszawie


dr hab. inż.
Pawel‚ Kozakiewicz
prof. SGGW

Wydział
Technologii
DrewnaNauka

Stopnie naukowe:

Doktor habilitowany nauk lesnych w zakresie drzewnictwa, tytul pracy: "Wplyw temperatury i wilgotnosci na wytrzymalosc na sciskanie wzdluz wolkien wybranych rodzajow drewna o zroznicowanej gestosci i budowie anatomicznej", obronionej na Wydziale Technologii Drewna w Szkole Glownej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z wyroznieniem, 2011.

Pawel‚ Kozakiewicz 

Wplyw temperatury i wilgotnosci na wytrzymalosc na sciskanie wzdluz wlokien wybranych rodzajow drewna o zroznicowanej gestosci i budowie anatomicznej

Recenzenci:
Prof. dr hab. inz. Mieczyslaw Matejak - WTD, SGGW w Warszawie,
Dr hab. inz. Andrzej Krauss - WTD, UP Poznan„

Trzysta siedemdziesiata pozycja serii - Rozprawy Naukowe i Monografie Wydawnictwo SGGW
Warszawa 2010
Doktor nauk lesnych w zakresie drzewnictwa, tytul pracy: "Badanie wlasciwosci mechanicznych tarcicy konstrukcyjnej charakteryzujacych kohezje poprzeczna drewna sekatego", obronionej na Wydziale Technologii Drewna w Szkole Glownej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z wyroznieniem, promotor: prof. W. Dzbenski, 2002;

Wiecej informacji: nauka polska (identyfikator 109354)
ORCID: 0000-0002-2285-2912

Pozostale strony internetowe:
http://www.researchgate.net/profile/Pawel_Kozakiewicz/
http://scholar.google.com/citations
http://independent.academia.edu/
https://www.webofscience.com/
https://bw.sggw.pl/  

Ukonczone studia podyplomowe w zakresie Doskonalenia Pedagogicznego na Wydziale Ekonomiczno-Rolniczym SGGW, 1998;

Tytuly zawodowe:

Magister inzynier, tytul‚ pracy: "Badanie struktury weggli drzewnych z plytko polozonej warstwy kulturowej na stanowisku archeologicznym", obronionej na Wydziale Technologii Drewna w Szkole Glownej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z wyroznieniem, promotor: prof. W. Dzbenski, 1997;

Technik elektryk specjalnosc elektroenergetyka, tytul pracy dyplomowej: "Tyrystorowy regulator predkosci obrotowej silnikow pradu stalego" obronionej w Technikum Nukleonicznym im Marii Sklodowskiej-Curie w Otwocku, a wykonanej pod kierunkiem mgr inz. Jozefa Kuczynskiego, 1989;

Obecnie pelnione funkcje

w SGGW:
 • dyrektor Instytutu Nauk Drzewnych i Meblarstwa (od 1 pazdziernika 2019)
 • czlonek Senatu SGGW w Warszawie (w kadencji 2020-2024)
 • przewodniczacy Senackiej Komisji ds Dydaktyki i Wychowania (2020-2024)
 • czlonek Senackiej Komisji ds Statutu i Struktury (2020-2024)
 • czlonek Senackiej Komisji ds Finansow (2020-2024)
 • czlonek Rektorskiej Komisji ds Rozwoju SGGW (2021-2024)
 • czlonek Rady Dyscypliny Nauki Lesne (2021-2024)
 • czlonek Rady Programowej Wydzialu Technologii Drewna (2021-2024)
 • opiekun Ksyloteki przy Instytucie Nauk Drzewnych i Meblarstwa (od 2010) - http://wtd.sggw.pl/

poza SGGW:

Wybrane, wczesniej pelnione funkcje
w SGGW:
 • prodziekan ds nauki i rozwoju Wydzialu Technologii Drewna (2016-2019)
 • kierownik Zakladu Nauki o Drewnie (2013-2016)
 • wydzialowy koordynator ds. jakosci ksztalcenia (2013-2016) Wewnetrzny system zapewnienia i doskonalenia jakosci ksztalcenia
 • przewodniczacy Centralnej Komisji Konkursowej Ogolnopolskiego Konkursu Wiedzy o Drewnie (2014/15, 2015/16) - https://www.youtube.com/watch?v=9WwhpkKIJWo
 • prodziekan ds dydaktyki na studiach stacjonarnych WTD, SGGW w Warszawie, (2005-2008 oraz 2008-2012)
 • czlonek Rady Wydzialu Technologii Drewna (od 2005 do wrzesnia 2019)
 • czlonek Rady Naukowej Konserwacji Drewna Zabytkowego (2005-2012)

poza SGGW:

 • czlonek Rady Naukowej Instytutu Technologii Drewna w Poznaniu (od 08.2017 do 09.2019) - http://www.itd.poznan.pl/
 • czlonek International Association of Wood Anatomists (od 2014 do 2018) - http://www.iawa-website.org/
 • ekspert do oceny czasopism naukowych w ewaluacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyzszego (2015)
 • sekretarz Komitetu Technologii Drewna Polskiej Akademii Nauk (2011-2015) - http://www.ktd.pan.pl/
 • czlonek Kolegium redakcyjnego kwartalnika Przemysl Drzewny Research&Development (2013 i 2014) - http://przemysldrzewny.eu/
 • czlonek Komitetu Technicznego ds. Certyfikacji Wyrobow przy Urzedzie Dozoru Technicznego (2010-2014) - http://www.udt.gov.pl/

Wyroznienia, nagrody i odznaczenia:

 • Wydzialowy Mistrz Edukacji 2018 w konkursie Rady Uczelnianej Samorzadu Studentow SGGW (2018),
 • odznaczony Zlota Odznaka Honorowa Federacji Stowarzyszen Naukowo-Technicznych NOT (2017),
 • Wyroznienie dla Dydaktyka Wydzialu Technologii Drewna 2017 w konkursie Mistrzowie Edukacji SGGW Rady Uczelnianej Samorzadu Studentow SGGW w Warszawie (2017),
 • Mistrz Nauczania SGGW 2016 w plebiscycie Studentow SGGW w Warszawie na najlepszych nauczycieli akademickich,
 • Wydzialowy Mistrz Edukacji 2015 - wyroznienie w plebiscycie Studentow SGGW w Warszawie na najlepszych nauczycieli akademickich,
 • nadanie Odznaki Honorowej za Zaslugi dla SGGW (2015),
 • odznaczony Zlota Odznaka Honorowa Stowarzyszenia Inzynierow i Technikow Lesnictwa i Drzewnictwa (2014),
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej nadany przez Ministra Edukacji Narodowej (2013),
 • odznaczony Brazowym Krzyzem Zaslugi na wniosek Ministra Edukacji i Nauki (Postanowienie Prezydenta RP z dnia 9 maja 2006),
 • nagradzany i wyrozniany przez JM Rektora SGGW w Warszawie za osiagniecia naukowe i badawcze (2005, 2006, 2009, 2012, 2017, 2018, 2022) dydaktyczne (2001, 2006, 2007, 2014, 2019) i organizacyjne (2013, 2015, 2016, 2020, 2021, 2022).

  .

  .

  .

Glowne zainteresowania

 • Wplyw siedliska i pochodzenia genetycznego drzew na wlasciwosci drewna;
 • Wlasciwosci i zastosowanie drewna egzotycznego;
 • Drewno jako material inzynierski - nowoczesne metody badania drewna, w tym defektoskopia ultradzwiekowa, rentgenowska tomografia komputerowa i akustyka;
 • Identyfikacja drewna wsploczesnego, zabytkowego i archeologicznego;
 • Analiza rozwoju drzewnictwa w ujeciu historycznym.

Projekty badawcze i edukacyjne

 • Kierownik projektu "Dendro-Spec" OPUS 22 - LAP/WEAVE, Spectroscopic Methods for Rapid Phenotyping of Trees Reflecting their Ecological Resilience finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki (2023-2025).Dendro-Spec

 • ALLVIEW Erasmus+, Alliance of Centers of Vocational Excellence in the Furniture and Wood Sector; 621192-EPP-1-2020-1-ES-EPPKA3-VET-COVE (2020-2023) as part of cooperation with the 22 partners of Europe - Association of Foresters and Wood Technologists, Warsaw Division (Oddzial Stowarzyszenia Inzynierow Lesnictwa i Drzewnictwa - SITLID).
 • ENCOURAGING SUNRISE - ENCOURAGING training Skills in the fURniture and woodworking Industries through an innovative Simulation-basEd approach" No 2019-1-PL01-KA202-065631 12/2019-05/2022 (2019-2022) - Association of Foresters and Wood Technologists, Warsaw Division (Oddzial Stowarzyszenia Inzynierow Lesnictwa i Drzewnictwa - SITLID).
 • CROPTECH "Inteligentne systemy hodowli i uprawy pszenicy, kukurydzy i topoli dla zoptymalizowanej produkcji biomasy, biopaliw oraz zmodyfikowanego drewna" - projekt badawczy w programie Biostrateg NCBiR (2016-2019).
 • EFFRaWood "Podniesienie efektywnosci wykorzystania surowca drzewnego w procesach produkcji w przemysle" - projekt badawczy w programie Biostrateg NCBiR (2016-2018). 
 • POWER "Partnerstwo na rzecz ksztalcenia zawodowego. Etap 1: Forum partnerow spolecznych" - realizowany przez Krajowy Osrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej - projekt wspolfinansowany ze srodkow Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spolecznego (2016 - 2017).
 • Kultura materialna Pucka w poznym sredniowieczu. Archeologiczny portret malego miasta na poludniowym wybrzezu Baltyku - projekt badawczy w grupie Sonata 5/HS3 (2014-2017).
 • Zmiany w strukturze i wlasciwosciach sosny pospolitej (Pinus sylvestris L.) na gruntach porolnych jako reakcje na stres siedliskowy - projekt badawczy nr N N309 108640 (2011-2015).
 • Badanie wytrzymalosci krajowej, sosnowej tarcicy konstrukcyjnej zgodnie z wymogami Unii Europejskiej - projekt badawczy nr N309 003 31/0635 finansowany przez KBN 2008.
 • Badania wybranych wlasciwosci akustycznych drewna i tworzyw drzewnych - projekt badawczy nr 50406260018 dofinansowany z puli Rektora na badania wlasne w roku 2007 (kierownik).
 • Badania wlasciwosci wybranych rodzajow drewna egzotycznego i ocena mozliwosci ich zastosowan w Polsce (2006-2008) - projekt badawczy nr 504-06260015 finansowany w ramach wyroznienia adiunktow za dzialalnoscnaukowa (kierownik).
 • Badania nad przydatnosci wybranych rodzajow drewna egzotycznego i krajowego do wyrobu materialow podlogowych - projekt badawczy nr 50406260011 dofinansowany z puli Rektora na badania wlasne  w roku 2004 (kierownik).
 • Ekologiczne kleje topliwe dla przemyslu meblarskiego - projekt badawczy nr 7 TO8E 03511 finansowany przez KBN 1999.

Wspolpraca

 • COST Action FP 1302 Wood Music (2014 - 2017) - http://www.cost.eu/domains_actions/fps/Actions/FP1302 ;
 • COST Action E53 Quality control for wood and wood products (2007);
 • OÅ›rodki naukowe (np. Politechnika Warszawska, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Szkola Glowna Sozby Pzarniczej w Warszawie, Polska Akademia Nauk Ogrod Botaniczny - Centrum Zachowania Roznorodnosci Biologicznej w Powsinie, Technische Hochschule w Szwajcarii, Ukrainski Narodowy Uniwersytet Lesnictwa i Technologii Drewna);
 • Osrodki muzealne (np. Muzeum Palac w Wilanowie, Muzeum Narodowe w Warszawie, Centralne Muzeum Morskie w Gdansku).

Kierownik projektu wdrozeniowego (2016) dotyczacego procesu klejenia drewna debowego modyfikowanego amoniakiem.

Kierownik projektu wdrozeniowego (2016) dotyczacego optymalizacji materialowo-konstrukcyjnej umywalek drewnianych do seryjnej produkcji.

Kierownik projektu wdrozeniowego (2013) dotyczacego modyfikacji procesu wytwarzania drewnianej stolarki otworowej polegajacej na zastosowaniu drewna modyfikowanego termicznie (termodrewna).

Wdrozenie nowego produktu w postaci deski tarasowej z modrzewia dahurskiego (2011) - opracowanie dotyczzce charakterystyki drewna (wlasciwosci fizycznych i mechanicznych istonych przy uzytkowaniu w warunkach zewnetrznych).

Klej topliwy do laczenia materialow, a zwlaszcza drewna i materialow drewnopochodnych oraz tworzyw sztucznych

B. Gos
M. Fichtel
P. Kozakiewicz
T. Rajkiewicz
A. Michalski

PATENT NR 189801

(PL 189801 B1)
Ogłoszony: 30.09.2005 WUP 09/05

Kierownik projektu wdrozeniowego (2000) dotyczacego konstrukcji i uzyteczności prototypowych miernikow do oznaczania wilgotnosci drewna metodami: higrometryczna, elektrometryczna pojemnosciowa i elektrometryczna rezystancyjna.

 


Praca zbiorowa pod red.Michala Starskiego

Puck. Kultura materialna malego miasta w poznym sredniowieczu

Wydanie I
Wydawca: Uniwersytet Warszawski
Warszawa 2017

Praca zbiorowa pod red. Prof. dr hab. Andrzeja A. Przybyly

Dawne odmiany jabloni uprawiane w Polsce - Podreczny atlas

Wydanie I (oraz wydanie II)
Wydawca: Zespol Parkow Krajobrazowych Chelminskiego i Nadwislanskiego
Swiecie 2017

http://tpdw.pl/

Praca zbiorowa pod red. Tomasza Nowakiewicza

Starozytne miejsce ofiarne w jeziorze w Lubanowie (d. Herrn-See) na Pomorzu Zachodnim

Wydanie I
Wydawca: Instytut Archeologii UW
Fundacja Przyjaciol‚ Instytutu Archeologii UW
Warszawa 2016


Praca zbiorowa pod red. Jaroslawa Pajakowskiego

Dawne odmiany czeresni, wisni i sliwy uprawiane w Polsce - Podreczny atlas

Wydanie I (oraz wydanie II)
Wydawca: Zespol‚ Parkow Krajobrazowych Chelminskiego i Nadwislanskiego
Swiecie 2016

http://tpdw.pl/


Praca zbiorowa pod red. Prof. dr hab. Andrzeja A. Przybyly

Dawne odmiany gruszy uprawiane w Polsce - Podreczny atlas

Wydanie I (oraz wydanie II)
Wydawca: Zespol Parkow Krajobrazowych Chelminskiego i Nadwislanskiego
2016

http://tpdw.pl/


Praca zbiorowa

70 lat Wydzialu Technologii Drewna na tle 200 lat tradycji ksztalcenia Szkoly Glownej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydanie I
Wydawnictwo Forestor Communication
Warszawa 2015


Pawel Kozakiewicz
Mieczyslaw Matejak

Klimat a drewno zabytkowe - dawna i wspolczesna wiedza o drewnie

Wydanie IV - zmienione
Wydawnictwo SGGW
Warszawa 2013

http://pawelkozakiewicz.waw.pl/materialy/

Pawel Kozakiewicz
Slawomir Krzosek

Inzynieria materialow drzewnych

Wydanie I
Wydawnictwo SGGW
Warszawa 2013

http://pawelkozakiewicz.waw.pl/materialy/

Pawel Kozakiewicz
Andrzej Noskowiak
Piotr Pioro

Atlas drewna podlogowego

Wydanie I
Wydawnictwo "Profi-Press" Sp. z o.o.
Warszwa 2012

http://www.atlasdrewna.pl/

Agnieszka Jankowska
Pawel Kozakiewicz
Magdalena Szczesna

Drewno egzotyczne

rozpoznawanie, wlasciwosci i zostosowanie

Wydanie I
Wydawnictwo SGGW
Warszawa 2012

http://www.wydawnictwosggw.pl/

Pawel Kozakiewicz

Fizyka drewna w teorii
i zadaniach

Wydanie IV zmienione
Wydawnictwo SGGW
Warszawa 2012

http://www.wydawnictwosggw.pl/

Praca zbiorowa pod redakca prof. dr hab. inz. Zbigniewa Mielczarka

Zabytkowe budownictwo drewniane w Polsce

diagnostyka, stan techniczny, wzmocnienia, zabezpieczenia

Wydawnictwo Uczelniane
Politechniki Szczecinskiej 2008

Witold Dzbenski
Pawel Kozakiewicz
Tomasz Wiktorski

Sortowanie tarcicy ogolnego przeznaczenia

Wydanie I
Wydawnictwo SGGW
Warszawa 2007

Pawel Kozakiewicz
Mieczyslaw Matejak

Klimat a drewno zabytkowe

Wydanie III poprawione i uzupelnione
Wydawnictwo SGGW
Warszawa 2006

Pawel Kozakiewicz

Klimat a drewno - zbior zadan

Wydanie II uzupelnione
Wydawnictwo SGGW
Warszawa 2006

http://pawelkozakiewicz.waw.pl/materialy/

 

 

Pawel Kozakiewicz

Fizyka drewna w teorii
i zadaniach

Wybrane zagadnienia

Wydanie III poprawione i uzupelnione
Wydawnictwo SGGW
Warszawa 2006

Pawel Kozakiewicz

Materialy pomocnicze do cwiczen z fizyki drewna

Wydanie II poprawione i uzupelnione
Wydawnictwo SGGW
Warszawa 2005

http://pawelkozakiewicz.waw.pl/materialy/

Pavlo Bekhta
Pawel Kozakiewicz

Slownik drzewny polsko-ukrainski ukrainsko-polski


Wydanie I
Wydawnictwo Evan
Warszawa 2005

Witold Dzbenski
Pawel Kozakiewicz
Slawomir Krzosek

Wytrzymalosciowe sortowanie tarcicy budowlano-konstrukcyjnej

Wydanie I
Wydawnictwo SGGW
Warszawa 2005

Ruslan Kozak
Pawel Kozakiewicz
pod red. P. Bekhta


[Technologia masy drzewnej]

Wydanie I
Wydawnictwo "Osnowa"
Kijow 2004

Pawel Kozakiewicz
Danuta Nicewicz

Surowce wlokniste
i sposoby ich rozdrabniania

Wydanie I
Wydawnictwo SGGW
Warszawa 2003

http://www.wydawnictwosggw.pl/

Wojciech Karlikowski
Pawel Kozakiewicz

Traki i tartaki w literaturze polskiej i niemieckiej od XVII do XX wieku

Wydanie I
Wydawnictwo EVAN
Warszawa 2003


[Fundamentals of Ergonomic]

Wydanie I
Kijow 2003

Boguslaw Bajkowski
Grzegorz Bernatowicz
Mariusz Grzybowski
Ryszard Guzenda
Pawel Kozakiewicz
Andrzej Kundzewicz
Mieczyslaw Matejak
Wieslaw Olek
Jerzy Swigon

Naturalne i sztuczne suszenie drewna

Wydanie II, poprawione i uzupelnione
Wydawnictwo SGGW
Warszawa 2002[Climate and Wood]

Wydanie I
Wydawnictwo SGGW
Warszawa 2001