Szkoła Główna
Gospodarstwa
Wiejskiego
w Warszawie


dr hab. inż.
Paweł Kozakiewicz
prof. SGGW

Wydział
Technologii
DrewnaSzkolenia

Szkolenie w zakresie wytrzymałościowego sortowania tarcicy budowlano-konstrukcyjnej metodą wizualną

W ramach współpracy między Polskim Komitetem Normalizacyjnym, Ośrodkiem Szkolenia Kadr w Kępnie a Wydziałem Technologii Drewna SGGW w Warszawie od ponad 20 lat, cyklicznie organizowane są szkolenia w zakresie sortowania tarcicy budowlano-konstrukcyjnej metodą wizualną. Jest to pierwszy krok do wdrożenia zakładowej kontroli produkcji a następnie możliwości znakowania sortowanej (produkowanej) tarcicy konstrukcyjnej (materiału budowlanego) znakiem CE. Szkolenie przebiega jednoetapowo prze 4 dni. Praktyczne sortowanie pełnowymiarowej tarcicy najczęściej odbywa się w firmie: Tartak i Zakład Stolarski Janina i Wacław Witkowscy Sp.j. w Rychłowicach koło Wielunia (http://www.tartakjww.pl/) , gdzie pracuje również linia do wytrzymałościowego sortowania maszynowego tarcicy. Po pomyślnym ukończeniu szkolenia i potwierdzeniu nabytych umiejętności sortowniczych (zdany egzaminem praktyczny) brakarze otrzymują stosowne zaświadczenie. Dotąd umiejśtności takie nabyło ponad pół tysiąca osób.

Chęć uczestnictwa w szkoleniu należy zgłaszać do Ośrodka Szkolenia Kadr w Kępnie, gdzie podane są szczegóły dotyczące między innymi warunków uczestnictwa w szkoleniu oraz program szkolenia. W przypadku większej liczby zgłoszeń z jednego zakładu lub regionu zajęcia przeprowadzane są wyjazdowo.

Ośrodek Szkolenia Kadr
Mieczysław Orszulak

63-600 Kępno
ul. Tęczowa 9 E
tel. / fax: +48 62 782 24 29
kom.: +48 600 892 543
http://www.osrodek.kepno.pl/

Prowadzący szkolenie z ramienia WTD SGGW w Warszawie:
- dr hab. inż. Sławomir Krzosek, prof. SGGW (kierownik szkolenia)
- dr hab. inż. Paweł Kozakiewicz, prof. SGGW

Szkolenie w zakresie drewna egzotycznego

Na przestrzeni ostatnich lat obserwowany jest dynamiczny wzrost udziału drewna egzotycznego na rynku europejskim i krajowym, co generuje szereg pytań dotyczących jego nazewnictwa, rozpoznawania, właściwości, odpowiedniego doboru, technologii przerobu oraz skutecznej konserwacji. Wychodząc na przeciw tym potrzebom prowadzimy szkolenia w wymienionym wyżej zakresie.

Program szkolenia i jego wymiar czasowy jest elastyczny tj. dobierany w zależności do potrzeb jego uczestników, na przykład: wybór omawianych rodzajów i gatunków drewna, wybór konkretnych zagadnień z zakresu przerobu drewna lub określonej grupy wyrobów, np. drewno egzotyczne w ogrodzie, drewno egzotyczne w materiałach podłogowych, stolarce okiennej etc. Po odbyciu szkolenia, każdy z uczestników otrzymuje zaświadczenie o jego ukończeniu. Tego typu zajęcia były prowadzone między innymi dla służb fitosanitarnych i celnych, pracowników Castorama, LeroyMerlin, Jagram, Vox.

Standardowo szkolenie trwa dwa dni (ok. 16 godzin zajęć), podczas którego uczestnicy poznają dokładnie około 30 gatunków drewna egzotycznego (nauka rozpoznawania, analiza właściwości i zastosowań) obecnych na polskim rynku. Ze względu na uwarunkowania dojazdowe i ekonomiczne (wystarczy 1 nocleg) szkolenie zwykle rozpoczyna się ok. godziny 12.00 pierwszego dnia i kończy ok. 14.30 drugiego dnia.

Chć uczestnictwa w szkoleniu należy zgłaszać do sekretariatu Katedry Nauki o Drewnie i Ochrony Drewna (tel. +48 22 5938631) lub do kierownika szkolenia (+48 22 5938647, pawel_kozakiewicz@sggw.edu.pl). Pod tym adresem mo?na uzyska? informacje o pozostałych szczegółach szkolenia.

Szkolenia o zamawianej tematyce

Istnieje możliwoć ustalenia tematyki szkolenia dotyczącego drzewnictwa w zależności od potrzeb danej instytucji lub przedsiębiorstwa. Wielokrotnie brałem udział w tego typu przedsięwzięciach, np.:
- szkolenia brakarzy - sortowanie tarcicy ogólnego przeznaczenia iglastej i liściastej,
- szkolenia suszarników stopnia podstawowego,
- szkolenia w zakresie rozpoznawania gatunków drewna importowanego do Polski,
- szkolenia w zakresie rozpoznawania, właściwości i zastosowania drewna krajowego,
- szkolenia w zakresie wyrobów drewnianych, np. materiałów podłogowych, stolarki otworowej, desek tarasowych, elewacji, wyposażenia ogrodów i wnętrz.

Kolejna możliwość to mój udział jako wykładowcy lub prowadzacego ćwiczenia w szkoleniach organizowanych przez inne podmioty, w zakresie ustalonego tematu zgodnego z moimi kwalifikacjami.

Przykładowo szkolenia o zamawianej tematyce prowadziłem między innymi dla kadry: Leroy Merlin Polska Sp. z o.o., DOVISTA Polska Sp. z o.o., Castorama Polska Sp. z o.o., JYSK Sp. z o.o., MGJ Sp. z o.o.

Kontakt: Paweł Kozakiewicz - e-mail: pawel_kozakiewicz@sggw.edu.pl