Szkoła Główna
Gospodarstwa
Wiejskiego
w Warszawie


dr hab. inż.
Paweł Kozakiewicz
prof. SGGW

Wydział
Technologii
DrewnaGaleria

Tatry - niewielki, czasem srogi skrawek Ziemi, który przyciąga i nie daje o sobie zapomnieć

Puszcza Kampinoska - pasma bagien i wydm śródlądowych w pradolinie Wisły

Mazowsze

Świat owadów - mikrokosmos na zdjęciach "makro"

Grzyby

Kwiaty