Szkoła Główna
Gospodarstwa
Wiejskiego
w Warszawie


dr hab. inż.
Paweł Kozakiewicz
prof. SGGW

Wydział
Technologii
DrewnaEkspertyzy

Doświadczenie

Bazując na specjalistycznej wiedzy w zakresie drzewnictwa, a także uprawnieniach rzeczoznawcy wykonują ekspertyzy, orzeczenia i opinie dla różnych podmiotów w tym osób prywatnych, przedsiębiorstw i firm, a także instytucji państwowych i sądowniczych (powoływany także w charakterze biegłego). Ogółem jestem autorem lub współautorem ponad 220-u tego typu opracowań.

Np. dla: Muzeum Pałac w Wilanowie, Biura Inwestycji i Zaopatrzenia Technicznego Polskiego Radia, Muzeum Zamoyskich w Kozłówce, Biura Administracyjnego Kancelarii Senatu RP, DLH Poland Sp. z o.o., Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie, Muzeum w Nieborowie i Arkadii, Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie, Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, Muzeum Zamek Królewski w Warszawie, Izby Celnej w Warszawie, Mazowieckiego Towarzystwa Gospodarczego AGRI-Rol S.A., Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku, Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, Vattenfall Heat Poland S.A., Pozbud T&R S.A., Michalik & Tomczak Architekci, Castorama Polska Sp. z o.o, Stołecznego Przedsiębiorstwa Handlu Opałem i Materiałami Budowlanymi, "ECO CLASIC" Sp. z o. o., IKEA Trading Services Sp. z o. o., Parafii Św. Katarzyny w Warszawie, Biuro Styl Sp. z o.o., Ośrodka Badań nad Antykiem Europy Południowo-Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego, Sądu Okręgowego Warszawa - Praga w Warszawie, Zakładu Archeologii Półnego Średniowiecza i Czasów Nowożytnych Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, Total Parkiet S.C., International Paper Kwidzyn Poland, Procter and Gamble Opreations Polska SP. z o.o., Sądu Rejonowego w Otwocku, DECK-DRY Polska Sp. z o.o., Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.


Tematyka ekspertyz:

Ewentualne zapytania proszę przesyłać na adres: kozakiewicz.drewno@gmail.com